Partners

Invid

INVID is a proactive IT partner and adviser that simplifies and improves everything. With our experience and competence, everyday life is easier with solutions that support and develop your business.

As a partner, we are committed and we get in touch on a regular basis to ensure that everything is working as it should.
If something goes wrong, we're never far away and are there to help in the blink of an eye when you need us.

Ett av våra erkänt starka fokusområden, Affärssystem och beslutsstöd, medför exempelvis att vi är en av Sveriges ledande återförsäljare av affärssystemet Pyramid Business Studio. Vi erbjuder bland annat effektiva driftlösningar och har stor erfarenhet av att leverera utvecklande funktioner och integrationer mellan Pyramid och olika system, och då inte minst Jetshop, till kunder inom vitt skilda branscher.


Vårt partnerskap bygger på närhet, lyhördhet och transparens. Vi har alltid ögonen på omvärlden för att tillsammans och proaktivt hitta nya lösningar som förenklar din vardag och stärker din utveckling. Idag omsätter vi strax över 205 M SEK och är runt 100 medarbetare fördelade på sex olika orter.


Vårt marknadserbjudande är uppdelat i följande fem fokusområden:
• Affärssystem och beslutsstöd
• Drift och moln
• Paketerade applikationer
• Produktförsörjning
• Datacenter och kommunikation