BERGANS OF NORWAY

Så nådde Bergans of Norways e-handel nya höjder

Bakgrund

Hängivna friluftsmänniskor

Bergans of Norway har en hundraårig historia av att utveckla och sälja friluftskläder och utrustning. Deras affärsidé har sedan starten varit att producera ett sortiment av högsta kvalitet. Varumärket har växt från att börja i en liten stuga i Norge till att tillhöra en av de stora friluftsjättarna i Skandinavien.

Bredda målgruppen

Även om Bergans alltid har haft en stor och lojal kundgrupp av skandinaviska friluftsmänniskor, syntes ett behov av att digitalt även nå en bredare målgrupp – speciellt inom yngre segment. Högkvalitativa plagg och utrustning ska inte behöva ha en åldersstämpel. Samtidigt var det lockande att nå ut till marknader utanför Skandinavien. Det behövdes alltså en digital uppfräschning. Bergans skulle framställas som ett konkurrenskraftigt företag bland andra friluftsmärken, och skulle gå hem bland såväl unga som äldre. Förutom det fanns det även tydliga tekniska behov, vilket förflyttade den digitala omvandlingen högre upp på agendan.

– Själva e-handelslösningen vi hade fungerade bra, men vi var fast med höga utvecklingskostnader i jämförelse med vad styrelsen ansåg var rätt nivå kopplat till våra affärsmål. Eftersom vi har en liten IT-avdelning var vi också tvungna att förlita oss på konsulter, vilket ökade på kostnadsnivån ytterligare. Vi behövde helt enkelt kavla upp ärmarna och ta oss ann något nytt, säger Christopher Häggström, interim CDO på Bergans of Norway.

I jakten på en ny e-handelspartner

På uppdrag av styrelsen började en intern projektgrupp att leta efter en ny e-handelspartner. Målet var att byta till en best-of-breed-lösning, vilket betyder att man sammanfogar system genom att använda sig av de tredjepartsleverantörer och tjänster som samspelar bäst med varandra. I korta drag underlättar en best-of-breed-lösning för att underhålla varje komponent i e-handeln; vilket var av stor vikt för Bergans of Norway eftersom de har ett mer dynamiskt tekniskt team.

Utmaningar

Att både skapa en funktionell och inspirerande sida som var konkurrenskraftig på marknader utanför Norden var en stor utmaning. Det var även viktigt att hela projektet inte blev för kostsamt. Sen skulle allt leda till en tydlig ökning av konvertering och försäljning.

Bergans-Group

Att hitta nya målgrupper och behålla de befintliga

För att hitta nya målgrupper krävs det ofta att man justerar i identitet och profil, vilket kan gå ut över lojala kundgruppers goda hållning om varumärket. Bergans hade en väldigt tydlig målgrupp av äldre friluftsmänniskor som höll av varumärket för dess premiumkvalitet. För att locka fler yngre målgrupper behövde den goda kvaliteten och premiumkänslan synas i ett nytt ljus. Ett potentiellt orosmoln var att omvandlingen skulle leda till att Bergans identitet i den nya e-handel inte kändes igen av deras redan befintliga och lojala kunder.

Bergans-bild

Ökade konverteringen och minskade konsultbehov

Bergans består av ett team som tidigare varit beroende av konsulter. Det var ett mål att kunna tillgodose sig en e-handel och ett affärssystem som förenklade för dem att kunna styra fritt. Det eftersöktes alltså en e-handel med en best-of-breed-lösning där allting fungerar sömlöst, och där valen av tredjepartsleverantörer var enkla att göra.

Konverteringen såg absolut inte dålig ut. Men med den nya e-handeln var det både ett mål och en utmaning att kraftigt öka omsättning och konvertering. Sedan skulle alla produkter lyftas fram på ett både informativt och inspirerande sätt.

Därför föll valet på Norce

Det fanns en rad plattformar och samarbetspartners att välja mellan. Men tack vare en kostnadseffektiv plan, smart plattform och bra partnerskap i form av support stack Norce ut i mängden, och blev det självklara valet av samarbetspartner.

 

Bergans-Multi-Device

Norce är ett säkert kort ur flera perspektiv, och det som kanske mest gör att företaget särskiljer sig från andra leverantörer är ett genomgående framtidstänk. Med framtidstänk menas att Norce säkerställer att alla tekniska lösningar de leverera är toppmoderna, och står sig under lång tid. De levererar alltid en gedigen product roadmap som tydligt beskriver hur Norce ska ta e-handeln framåt, och de bidrar alltid med kunskap som kompletterar de tekniska lösningarna. 

Vi tog in offerter från flera e-handelsleverantörer, men Norce lösning var den i särklass mest heltäckande och kostnadseffektiva. Deras lösning inkluderar support och utbildning av vår personal, vilket är viktigt för oss. Vi sökte inte bara en ny e-handelsleverantör, utan även en kunskapspartner , säger Christopher Häggström, Bergans of Norway.

 

Bergans-Omslag

Lösningar

Genom ett tätt samarbete kunde Bergans få rätt typ av extern stöttning från Norce för att nå sina mål och därefter låta affärseffektiviseringen skjuta i höjden. R3 Digital Designbyrå implementerade och gav dessutom sidan ett moderniserat designuttryck för att inspirera nya målgrupper.

Teknisk utrustning och strategisk stöttning från Norce

Bergans marknadsteam och Norce E-commerce manager Oskar Tornberg hade under hela projektet en väldigt nära kontakt – det var nämligen av högsta vikt att alla fördelar med Norce som Saas-plattform kunde föras vidare korrekt, och sedan användas till dess fulla potential. Norce högsta ambition var alltså inte bara att förse Bergans med rätt teknisk utrustning, utan även att genom utbildning och stöttning hjälpa företagen som använder systemet för att möjliggöra en långsiktig effektivisering av hela företaget. Och det genom att hitta en rätt anpassad best-of-breed-lösning med hög flexibilitet som möjliggör för admins att skapa målgruppsanpassat innehåll.

– Det är inte bara 100% kompetens, utan även välvilja som Norce bidrar med i ett samarbete. Genom att på ett bra sätt lotsas genom teknikens alla delar kan vi få en bättre översyn, och därefter göra fler kostnadseffektiva beslut i framtiden.


Saas och Api first-tänk

Med målet att skapa en sömlös kundupplevelse användes Norce moderna Saas-plattform och API:er, vilket skapar snabba laddningstider och smidiga integrationer av tredjepartssystem. Och tidseffektiviseringen syntes även på andra håll:

– Med en e-handelsplattform som innehåller smart funktionalitet behöver vi inte bygga allt själva, utan kan lägga tid och resurser på att analysera vår kunddata och utifrån den ta fram specifika förbättringsförslag, säger Christopher Häggström.

Norce plattformar utvecklas ständigt och de släpper frekvent ny, fullmatad funktionalitet som görs tillgänglig för alla deras kunder. I kombination med deras roll som kunskapspartner och med API first kan Norce hjälpa företag att förbättra det mesta inom e-handel.


Headless e-handelsplattform

Norce Commerce är helt headless och API-driven vilket öppnar upp för att skapa en front-end upplevelse där design och funktionalitet är helt anpassad efter behov och önskemål. Separerat front- och back-end. Med all data och logik via API.


Supersnabb front-end

Norce Flight – blixtsnabbt front-end ramverk, är inte bara snabb, den är byggd på den allra senaste tekniken i React och på Graph-Ql API:er. Med ramverket som grund designas en skräddarsydd lösning med högsta prestanda.


Design och implementering från R3

Efter noggranna analyser av målgrupper och köpflöden designade och programmerade R3 en lika funktionell som inspirerande sida. Med det stora fokuset på att möjliggöra ett fortsatt skapande av intressant inspiration för alla Bergans kundgrupper, nya som gamla, byggde R3 sidor som lätt skulle kunna styras och kostnadseffektivt byggas vidare på av Bergans interna marknadsteam.


Tredjepartsleverantörer som samspelar

Genom att välja Flowbox för att ta fram användargenererat material, Yotpo för recensioner och Klarna som betalsystem skapades en sömlös helhet. Varje del var utformad helt utifrån analyser av Bergans köpgrupper, och förenklade markant för kunderna att bli inspirerade.


Kundanpassade funktioner

Med ett fokus på produkten skapades innovativa lösningar – förstasidan utformades så att flera produktbilder låg på en grid, där exempelvis ett plagg direkt kunde visas i olika vinklar. Det tillkom även funktioner som en anpassad önskelista, vilken möjliggör att man kan göra produkter till favoriter och sedan enkelt hitta dem igen. För att skräddarsy ytterligare för skapades en ny, mer utvecklad, filtrering där varje kategori optimeras. För att underlätta för kund att hitta till butik lades det även till en Store Finder. Genom en karta kan kunder lätt söka och hitta både butik, och återförsäljare.


Förenklad kampanjhantering

Med hänsyn till Bergans personal, som tidigare behövde posta kampanjerna i realtid, byggdes nya förutsättningar. En väldigt betydelsefull lösning var att möjliggöra schemaläggande av kampanjer, som gjorde att personal inte längre skulle behöva anpassa sig efter när en kampanj behövde gå live.

Genomförande

För att bygga en omfattande e-handel krävs det att samtliga partners kan arbeta gränslöst med varandra och ta fram det bästa ur respektive kompetenser. Norce och R3 har tillsammans med tredjepartsleverantörerna hittat synergierna, och på det viset förenklat utformandet av e-handelns alla delar.

Bergans-Hike

I genomförande var best-of-breed-lösningar och API first-tänk två tydliga utgångspunkter; det mynnade ut i en smart uppsättning av tredjepartsleverantörer samt implementering och design som var både användarvänlig och inspirerande. Alla samarbetspartners som var involverade i projektet hade spetskompetens som tillsammans kunde tillgodose kundernas behov gällande e-handeln. Christopher Häggström är nöjd med resultatet. Han tycker även att det syns en förändring i just behov gällande e-handel – och menar att alla inblandade i hela e-handelsprojektet visat att de är i framkant gällande att skapa lösningar som uppfyller konsumenternas krav.

– Flexibilitet, utvecklingstempo och kunskapsdelning blir viktigare konkurrensfördelar i takt med att e-handeln utvecklas. API-ekonomins effekt på e-handeln går inte längre att blunda för – konsumenternas krav på en sömlös kundupplevelse ökar i snabb takt. Därför gäller det att vara rustad för framtiden och skaffa sig kunskap om hur ett SaaS och API-first tänk öppnar upp för nya affärsmöjligheter. Vi har blivit försedda med allt ovan nämnt och står därför starka bland konkurrenter.

R3 har ordet

R3 har en lång historia av att tillsammans med Norce hitta innovativa och resultatstarka lösningar inom all sorts e-handel. Fredrik Lyckelid, Digital director, och Joakim Eriksson, som leder R3:s webbutveckling, lovordar Bergans för deras tekniska och sociala kompetenser – och ser positivt på fortsatta projekt tillsammans.

– Hela vårt team har, förutom tidigare samarbeten med Norce, en lång bakgrund av att jobba med norska kunder som växt till den grad att de inte bara platsar på den skandinaviska marknaden. Vi var inte heller främmande för att designa och bygga en e-handel som kraftigt förbättrar trafik och konvertering. Även om vår egen erfarenhet förenklade för oss i projektets alla delar, ska det tilläggas att Bergans är en mycket tillmötesgående samarbetspartner. De har tydliga mål som vi båda kan arbeta mot.

All design och implementering var fri från hinder tack vare den professionella och peppande attityden vi på rutin möttes av, säger Fredrik Lyckelid.

– Med tanke på att vi alltid har jobbat utifrån med ett entusiastiskt team och alltid blev försedda med raka puckar kunde vi både implementera en sida som såväl vi som Bergans är riktigt nöjda med. Vi har hittat rätt vägar i nästan alla avseenden – design, flöden, inspiration, och allt annat som Bergans e-handel nu rymmer, fortsätter Joakim.

Head of CSM har ordet

Oskar Tornberg, Head of CSM på Norce, hade från hela projektets start en nära kontakt med Bergans. Han är nöjd med projektet från början till slut, och ser fram emot nya projekt som kan ta vid.

Norce har tidigare hyllats för att vara en av Sveriges bästa samarbetspartner som levererar uppdaterad expertis och analytiska förmågor. Oskar Tornberg påpekar dock att trots alla Norce kompetenser, uppnås de riktigt lyckade uppdragen genom en ömsesidig förståelse och framåtanda. Bergans har varit exemplariska i det avseendet, och det goda resultatet har visat sig därefter.

– Det är alltid både roligt och utmanande att arbeta tillsammans med Bergans. De vill hela tiden ligga i framkant digitalt och har resurserna för att göra detta och arbeta med sin e-handel på ett effektivt sätt. De är inte rädda för att testa nya saker och de väljer alltid att arbeta med de leverantörer och partners som de anser är allra bäst för ändamålet. Detta gör att vi på Norce också hela tiden blir utmanade och tillsammans med kunden hittar nya vägar framåt.

Resultat

Kort efter lanseringen av den nya e-handeln lades stora resurser på marknadsföringen. Med det, har trafiken och även konverteringen för e-handeln ökat imponerande mycket. Försäljningen tickar på som aldrig förr, och det traditionella varumärket glänser i dess nya digitala design.

 

Bergans-Group

Genom öppna API:er är Bergans e-handel betydligt snabbare. Den visuella uppdateringen, särskilt på startsidan, visar en klar förbättring. Ett axplock av andra funktioner som har förbättrats är navigeringen, mina sidor, den optimerade sökmotorn och lagersaldot i realtid på produktkorten.

Som en följd av strategiskt och tekniskt kunnande från alla inblandade parter har även konverteringen ökat markant – speciellt gällande mobilversionen.

– Vår webbshop är betydligt vassare i mobilen nu, alla sidor laddas väldigt snabbt vilket påverkar konverteringen och hjälper oss att göra bättre affärer. Vår backend är också mer intuitiv att jobba i och det går att schemalägga kampanjer, vilket innebär att vår personal slipper att gå upp mitt i natten för att publicera kampanjmaterial under kommersiella högtider, säger Christopher Häggström.

Sammanfattning

Bergans kände sig begränsade i sin förra e-handel och ville genom digitala medel möjliggöra en internationell exponering. Den nya e-handeln skulle även se modern ut, och synliggöra Bergans traditionella premiumkänsla. Tillsammans med R3 och tredjepartsleverantörer skapade Norce en sömlös e-handel där inspirerande material och bättre hastighet skapade en ökad konvertering och försäljning.

Hela e-handeln byggdes dessutom för att Bergans interna team lätt skulle kunna sköta den. Kampanjsidor går att schemalägga, paketerbjudanden blir lättare att forma, inspirerande content lättare att lägga upp, och samtliga sidor laddar även snabbare.

Kort och gott har det skapats en samling moderna lösningar, som samspelar med varandra och både engagerar och inspirerar slutkunden. Det är så ett lyckat projekt ska se ut.