Partners

Invid

INVID är en proaktiv IT-partner och rådgivare som förenklar och förbättrar. Med vår erfarenhet och kompetens får du en bekvämare vardag och lösningar som stödjer och utvecklar din affär. Som partner är vi engagerade och vi hör av oss med jämna mellanrum för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Skulle något krångla, finns vi nära och är snabbt på plats när det behövs.

Ett av våra erkänt starka fokusområden, Affärssystem och beslutsstöd, medför exempelvis att vi är en av Sveriges ledande återförsäljare av affärssystemet Pyramid Business Studio. Vi erbjuder bland annat effektiva driftlösningar och har stor erfarenhet av att leverera utvecklande funktioner och integrationer mellan Pyramid och olika system, och då inte minst Jetshop, till kunder inom vitt skilda branscher.


Vårt partnerskap bygger på närhet, lyhördhet och transparens. Vi har alltid ögonen på omvärlden för att tillsammans och proaktivt hitta nya lösningar som förenklar din vardag och stärker din utveckling. Idag omsätter vi strax över 205 M SEK och är runt 100 medarbetare fördelade på sex olika orter.


Vårt marknadserbjudande är uppdelat i följande fem fokusområden:
• Affärssystem och beslutsstöd
• Drift och moln
• Paketerade applikationer
• Produktförsörjning
• Datacenter och kommunikation