Partners

Sopra Steria

Sopra Steria är en av våra Solution Partners som valt att bygga e-handelslösningar med Norce som e-handelsmotor.

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag inom digital transformation med en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer. Bolaget erbjuder allt från dataanalys, affärs- och verksamhetsutveckling via projekt- och förändringsledning till systemutveckling, testning, driftsättning och daglig förvaltning av IT-system. Med kunskap och erfarenheter från många olika branscher och med hög teknisk kompetens, hjälper Sopra Steria privata och offentliga organisationer i Skandinavien med att ta ett digitalt ledarskap.

Koncernen har drygt 46 000 medarbetare i 25 länder och hade en omsättning på € 4,4 miljarder 2019. I Skandinavien har bolaget drygt 2 300 medarbetare och omsatte tillsammans 3,7 miljarder kronor 2019.