Partners

Electra

Huvuddelen av Electra Gruppen ABs verksamhet bedrivs i dotterbolaget Electra Sweden AB. Verksamheten bedrivs i rörelsegrenarna Electra Retail och Electra Logistik & IT. Det är också I detta bolaget som huvuddelen av all personal finns anställd.

Electra Sweden AB utvecklar och driver IT-intensiva och kostnadseffektiva koncept för varuförsörjning inom hemelektronik och telekommunikation samt utför logistiktjänster för tredje parts räkning

Våra kunder i retailverksamheten är i första hand fackhandelskedjorna AUDIO VIDEO, RingUp och Digital Butikerna, men även övriga fristående återförsäljare. Inom Logistik & IT har vi uppdrag för branschledande aktörer inom digital-tv och telekom samt utveckling och drift av butiksdatasystemet SMART.

Vi tror att IT är en nyckelfaktor inom modern logistik och en förutsättning för att få en kostnadseffektiv verksamhet både i butiken och ”backoffice”.

Våra tjänster låter kunderna helt och hållet fokusera på sin viktigaste uppgift – att sälja.

För leverantörer erbjuder vi genom vår verksamhet Electra 3PL effektiv tredjepartslogistik på den nordiska marknaden.