Partners

Loop54

Loop54 är en AI-driven personaliseringsmotor för sök och produktlistningar. Genom vår unika innovation ser vi till att alltid visa rätt produkt, för rätt person vid rätt tidpunkt utan att använda känsliga persondata om besökarna. Vårt huvudkontor har vi i Stockholm och kundbasen finns framförallt i Norden, Storbritannien och Nederländerna.

Gemensamma kunder

Lagerhouse Logo