[Video] Viva Media: "Din nästa resa är kundresan"

20 november, 2018

Kundresan blir mer och mer komplex och det är ibland svårt att sätta fingret exakt på vad det är som konverterar besökaren till kund. Den innefattar multipla kontaktpunkter, både digitala och fysiska, och det är inte helt lätt att hålla koll på vad din målgrupp efterfrågar eller behöver för att de ska röra sig nedåt i "tratten".

För att underlätta detta arbete, och för att förbättra chanserna att vara relevant, krävs en mer ingående analys av vilken typ av individer som din målgrupp innefattar. Det är dags att säga välkommen till dina personas.

Detta är personas och så hjälper de dig att driva trafik:

En persona är en semi-fiktiv karaktär, baserad på data, din kunskap om dina konsumenter och i bästa fall intervjuer om vilka olika beteenden, behov och mål som finns representerade bland dina befintliga och potentiella kunder. Vilka är deras mål? Vilka utmaningar har de?  Hur ser deras familjesituation ut och vad drömmer de om? Du bör ha en uppfattning om alla de faktorer som påverkar ett köpbeslut, och kanske framförallt: Vad söker de efter på nätet och hur formulerar de sig när de gör det? 

Det blir snabbt uppenbart att det är omöjligt att ge bra svar på alla dessa frågor om du klumpar ihop kunderna i en för stor grupp. Du bör vara mer specifik för att nå fram med ditt budskap. 

När du specificerat dina personas mål, behov, utmaningar och beteendemönster blir det mycket enklare att utforma ett relevant budskap som exponeras på rätt plats och rätt tid i köpprocessen.

Med det sagt: Du ska heller inte specificera dina personas på allt för detaljerad nivå. Det är onödigt och det blir snart ett svårhanterat, administrativt monster. Du bör använda en lite bredare pensel, men heller inte sprutlackera, som du i månt och mycket gör om du endast jobbar med målgrupp.

Hur många personas behöver jag?

Microsoft har enligt utsago sex stycken personas, Amazon har tydligen fem (källa saknas). Men det är också lite overkill, i alla fall i uppstarten av arbetet med personas. Försök hitta två-tre stycken och gör dem ordentligt. Den gemensamma punkten dem emellan behöver egentligen bara vara att du (ditt företags produkter eller tjänster) kan hjälpa dem med något, fylla en funktion i deras liv.

Se Viva Medias film "Din nästa resa är kundresan"

I filmen nedan går Viva Medias Richard Swenman igenom varför du ska jobba med personas istället för målgrupper, och hur det arbetet kan hjälpa dig att planera dina digitala kampanjer. Mycket nöje! 

HubSpot Video