Tech

Datadriven kundförståelse för att öka försäljningen med AI-analys

Många bolag vill växla upp sin e-handel genom att arbeta mer datadrivet och med mer automation. I e-handelns transaktionsdata finns många av svaren på frågorna om kunderna och deras beteenden som kan hjälpa till att öka försäljningen, exempelvis:

  • Vilka olika kundsegment har din e-handel?
  • Vilket livstidsvärde har olika kategorier av kunder?
  • Vilka produkter kommer kunderna att köpa nästa gång?

Men att analysera transaktionsdata och omvandla det till insikter och kundförståelse är en utmaning. Många e-handlare drar ut orderdata och analyserar specifika frågor i excel, eller så använder man flera olika verktyg utan att få en helhetsbild av kunderna och deras beteenden, och hur olika dimensioner påverkar försäljningen. 

Med hjälp av AI och maskininlärning hjälper data science företaget Infobaleen e-handlare att automatiskt analysera sin data och omvandla den till relevanta nyckeltal, kohortanalyser och beteendebaserade kundsegment. Bolag som t ex Caia, Rusta, NetOnNet, Refunder, Nordic Nest, Wearglas m fl. använder Infobaleens verktyg för att enkelt omvandla data till djupare kundinsikter och datadrivna beslut som ökar deras försäljning. 

Nu har Norce inlett ett strategiskt samarbete med Infobaleen. Partnerskapet gör Infobaleens analysverktyg tillgänglig för alla e-handlare på Norce. Kontakta din Customer Success Manager på Norce för att veta hur du som kund enkelt kan testa AI-driven analys med Infobaleen.

Mer info och success stories:
Nordic Nest x Infobaleen
Rusta x Infobaleen


Om Infobaleen
Infobaleen skapar bättre resultat och ökad kundlojalitet med AI-driven analys. Med hjälp av maskininlärning hjälper data science plattformen e-handlare att automatiskt analysera transaktionsdata och omvandla den till relevanta nyckeltal, analyser och kundinsikter.

Läs relaterade blogginlägg