BLÅKLÄDER

Skalbar B2B-lösning med kraftfullt PIM för internationell e-handel

Blåkläder - kundcase

År 1959 grundades Gustonbolaget, ett dotterbolag till GEFA AB, som senare kom att bli Blåkläder. Blåkläders vision är att vara en ledande leverantör av arbetskläder, arbetshand- skar och arbetsskor för kunder med höga krav på funktion, kvalitet och design. Blåkläder är idag en av Sveriges största producenter inom segmentet tyngre arbetskläder.

Blåkläder säljer sina produkter på en internationell marknad genom återförsäljare eller via direktavtal med större företag. Genom egna fabriker i Sri Lanka och Vietnam är företaget rustat för en flexibel produktion och för att kunna leverera till olika yrkesgrupper på global nivå. I fabrikerna tillverkas årligen ca 2 miljoner plagg.

Bakgrund

Under 2015 inledde Blåkläder sitt samarbete med Norce och implementerade en ny e-handelslösning. Blåkläder hade vid tidpunkten en enklare lösning för försäljning online men saknade helt ett PIM-system för att kunna hantera produktinformationen på ett smidigt sätt. PIM är en förkortning för Product Information Management och är ett centralt verktyg inom e-handel som används för att administrera och berika produktinformation.

Utöver ett PIM eftersökte Blåkläder ett e-handelssystem som var frikopplat från affärssystemet och som stödjer internationalisering och utrullning på nya marknader samt alla aspekter av modern B2B-försäljning online.

"Som B2B e-handel måste vi vara kundunika, ha kundens sortiment och vara mycket personiferade. Det visste vi när vi startade vår upphandling av e-handelsplattform".

"Under upphandlingen av e-handelsplattform fick vi väldigt gott förtroende för vår kontakt hos Norce. Han hade bra visioner, mycket kunskap och kunde ifrågasätta så att vi hamnade rätt. Plattformen visade sig också vara rätt för oss i våra visioner och behov".

"Norce Commerce har ett bra ramverk och är en väldigt bra plattform för att hålla i hela vår e-handel. Att tjänsten är frikopplad från affärssystemet tycker vi är mycket bra liksom att det är en molntjänst och att plattformen är mycket stabil".

"Norce Commerce har väldigt bra valutahantering, prishantering och kapacitet för flera marknader. Plattformen fungerar väldigt bra mot vårt affärssystem. Vi har också utvecklat egna system för t ex leveranser som kan jobba mot plattformen".

Christian Andersson, E-commerce Manager, Blåkläder 

blåkläder - handskar - cm

Utmaningar

blåkläder - ståendebild

Stor produktkatalog

Blåkläders produktkatalog innehåller många artiklar i olika storlekar och färger. Då produktinformationen finns tillgänglig i olika system fanns behovet av ett PIM-system som kunde samla all produktinformation på en plats. Den tidskrävande processen att underhålla all produktinformation, på alla språk, behövde effektiviseras.

Försäljning på många marknader

Blåkläder finns på många marknader vilket innebär olika språk, valutor, priser, betal- och leveranssätt för varje enskild marknad. Det var kritiskt att hitta en e-handelsplattform som stödjer snabb internationell expansion och som underlättar hanteringen av befintliga och nya marknader.

Många avtalskunder med unika krav

Blåkläder var i behov av att modernisera sin digitala B2B- affär. De behövde en lösning med stöd för kundunika affärsregler och hade önskemål om att kunna erbjuda sina kunder mer än själva kärnprodukten i form av olika kring- tjänster. Att snabbt kunna sätta upp kundunika webbar var ett viktigt krav.

Blåkläder - laptop - 1162x700

Orderhantering för ÅF & storkund

Bland Blåkläders kunder finns både återförsäljare och storkunder som exempelvis NCC, Skanska och PEAB. Stora avtalskunder ställer höga krav på Blåkläders kapacitet. Blåkläder ville spara resurser och minska den manuella orderhanteringen samt kunna presentera historik och orderstatus. Den nya e-handelslösningen ska sälja och marknadsföra produkter som levereras dels via eget centrallager och dels via återförsäljare.

Behov av en stabil & skalbar lösning

Blåkläder eftersökte en plattform med komplett infrastruktur för smidig och kostnadseffektiv drift. Önskan fanns att plattformen skulle vara frikopplad från frontend- och backendsystem med flexibla API:er som tillåter integration med tredjepartssystem och egenutvecklade applikationer. Snabbhet och koll på affärslogik är A och O för Blåkläder vilket betyder att e-handeln måste fungera autonomt, dvs utan direkta beroenden till underliggande system. Om affärssystemet går ner så måste e-handelslösningen vara tillgänglig.

Lösningar

PIM-verktyg för alla marknader

Den nya plattformen gav snabbt Blåkläder effektivitetsvinster. Genom att ha produktinformationen i Norce istället för i affärssystemet har Blåkläder förenklat sin produktadministration. Arbetsflöden har strömlinjeformats och man har fått bättre kontroll. Norce inbyggda PIM-verktyg hjälper Blåkläder att administrera och berika produktinformation för att kunna erbjuda en bra och konsekvent köpupplevelse i alla kanaler mot kund. Man har nu en PIM- lösning för samtliga marknader som föder både e-handeln och de tryckta katalogerna med information. Lösningen har förenklat administrationen både centralt och ute hos återförsäljarna.

Internationalisering

Med Norce Commerce kan Blåkläder smidigt hantera 17 olika marknader gällande språk, prissättning, valutor, leverans- och betalningsvillkor. Nya marknader tillkommer löpande och kan snabbt sättas upp.

Kundupplevelse

Mervärde till kunderna skapas genom kundunika sortiment, priser, rabatter, leverans- och betalningsalternativ. Det skräddarsydda innehållet bygger på regelverk och kan till exempel styras av vad det finns för avtal mellan Blåkläder och kunden. Produktkatalogen kan vara helt kundspecifik och baseras på de produkter som köparen vill ha. Blåkläder kan nu även erbjuda kundunika kringtjänster såsom beställningsrutiner och tilläggsprodukter.

Effektiv orderhantering

Med e-handelslösningen från Norce Commerce kan återförsäljare sälja direkt till sina kunder via Blåkläders e-handel. Stora företag som har direktavtal med Blåkläder sätts snabbt och smidigt upp och kan börja handla via e- handeln redan 30 minuter efter det att kunden skapats i affärssystemet. Om affärssystemet tillfälligt skulle gå ner så finns all affärslogik i plattformen, vilket gör att kunderna kan handla som vanligt. Blåkläder har också investerat i det helautomatiska lagersystemet Autostore för snabbare orderhantering och större leveranssäkerhet.

Framtidssäker lösning med flexibla API:er

Moderna och välutvecklade API:er förenklar integrationen mellan e-handelsplattformen och Blåkläders övriga systemlandskap. Lösningen kan utökas och växa över tid. Blåkläder har själva utvecklat nya lösningar och kopplat dessa till Norce Commerce, t ex ett system för leveranser som nu jobbar mot e-handelsplattformen.

Molndrift

Blåkläders e-handelslösning från Norce Commerce är en äkta SaaS-lösning för högsta möjliga tillgänglighet, driftsäkerhet och prestanda.

Woman_high_vis_800x600

Resultat

 1. Kontroll på produktinformation
  Med Norce Commerce har Blåkläder fått en stabil e-handelslösning med inkluderat PIM-system. Man har löst utmaningarna med multipla marknader och har kunnat hålla expansionsplaner genom snabb och smidig internationell utrullning.
 2. Säker & stabil drift
  Blåkläder har fått en e-handel med bästa möjliga tillgänglighet och prestanda genom en stabil molntjänst. E-handeln är öppen dygnet runt och kunderna är inte begränsade till att göra inköp under dagtid. Det utnyttjar allt från snickaren till de stora bolagen.
 3. Snabb time-to-market
  Med Norce Commerce har Blåkläder fått en helintegrerad lösning med befintligt affärssystem. Så fort en kund finns i affärssystemet och prislistan är skapad så kan kunden börja handla. Processen tar idag ca 30 minuter och har varit mycket framgångsrik. Tidigare tog det flera veckor att få upp en ny kund med egna villkor.
 4. Ökad försäljning
  De senaste 5 åren har Blåkläders omsättning nästan fördubblats och närmar sig nu 1 miljard. Under 2016 gick e-handeln från ca 6% till hela 20% av den totala omsättningen och andelen kunder som väljer att handla online fortsätter att öka.
Blåkläder - iphone -1

"Norce Commerce har ett bra ramverk och är en väldigt bra plattform för att hålla i hela vår e-handel. Plattformen har bra valutahantering, prishantering och kapacitet för
flera marknader.

- Christian Andersson, E-commerce Manager, Blåkläder