Golvabia

Massredigering och delning av produktfakta uppskattas med nytt PIM

Golvabia

Golvföretaget Golvabia är ett familjeföretag som startades 1949 och är verksamma från Anderstorp i Småland. Golvabia har egen tillverkning av trägolv och distribuerar också kakel, klinker och textilgolv. Med sin hemsida riktar man sig både till proffs och som inspiration för slutkonsument. Tillsammans med digitalbyrån Toxic identifierades behovet av ett PIM-system och en ny flexibel lösning skapades med Norce PIM och Umbraco CMS.

”Vi har tittat på flera PIM lösningar och kom fram till att Norce PIM passar oss perfekt då lösningen känns fri och anpassningsbar. Vi använder Umbraco som CMS och den kombinationen känns också väldigt beprövad och stabil.”

”Lösningen med vårt nya PIM underlättar för våra medarbetare och kunder att enkelt se information kring våra produkter och få ut den i olika kanaler. Vi kan också stödja och dela information med våra återförsäljare och genom det ge dem ökad support.”

Pontus Davidsson, Marknadschef på Golvabia

”I detta projekt byggde vi en ny Umbracowebb som tillsammans med Norce PIM möter målgruppens behov av produktinformation, produktfiltrering, produktsökning och produktegenskaper. Innan fanns bara en ren spegling av produktinformationen från affärssystemet så detta adderar mycket värde."

"Lite unikt med Golvabia är att de erbjuder tre olika huvudkategorier (golv, kakel/klinker, textilgolv). Det innebär olika data och produktmallar. Filtrering och sökning är väldigt olika på de tre produktgrupperna så därför ställs det höga krav på PIM-lösningen och vi tycker att Norce PIM lämpar sig mycket väl för detta.”

Oscar Salomonsson, Affärsområdeschef på Toxic

Golvabia citatbakgrund 1 (1)

Utmaningar

Golvabia utmaningar (1)

Tidskrävande hantering

Innan fanns bara en ren spegling av produktinformationen från affärssystemet. Golvabia upplevde i och med det begränsningar i att hantera data för deras ca 4 000 artiklar och behövde ett modernt system för att förenkla arbetet med att berika dessa.

Enkelhet och översikt

Medarbetare och kunder behövde enkelt kunna se information kring produkter och få ut den i olika kanaler.

Komplex lösning

Golvabia har en komplex lösning där man erbjuder tre olika huvudkategorier (golv, kakel/klinker, textilgolv/mattor). Det innebär olika data och produktmallar. Filtrering och sökning är väldigt olika på de tre produktgrupperna. Detta innebar höga krav på en PIM-lösning och en väl fungerande integration mellan affärssystemet Jeevs och Norce PIM.

Lösningar

Affärssystemet Jeevs och Norce PIM är nu integrerade med Blue Integrater från Connect Companies som integrationsmotor. Marknads- och produktteamen kan genom detta skapa artiklar i affärssystemet för att kort därefter se och berika artikeln i Norce PIM. 

Produktfakta i Jeevs förs automatiskt över till Norce PIM varje dag. 
Med koppling mellan affärssystemet Jeevs och Norce PIM får Golvabia en bättre och mer flexibel lösning gällande bland annat produktbilder samt att skapa nya egenskaper till produkter. 

Strukturer i Norce PIM har satts upp för att få det optimala produktflödet. Detta ger Golvabia möjlighet att både jobba med godkännandeförfaranden samt få en bra överblick över nya och utgående produkter.  

“Det har blivit enkelt för oss att hålla koll på nya produkter och även få översyn över utgående produkter.”

“Vi kan nu centralt uppdatera produktfakta till våra kunder. Det är smidigt för oss att lyfta ut den datan som vår kund kräver och det tar inte alls lång tid för oss att göra det. Det uppskattas både av oss och kunderna.”

“Massredigering och enkelheten att dela produktfakta internt och med våra kunder skulle jag lyfta som de två största fördelarna med Norce PIM för oss på Golvabia.”

Pontus Davidsson, Marknadschef på Golvabia

Golvabia citatbakgrund 2 (1)

Resultat

  1. De olika teamen inom produkt och marknad har fått ett enklare sätt att arbeta kring produktsortimentet. Den hårda faktan sköter sig till mycket av sig självt med liten insats från produktavdelningen. Marknadsavdelningen kan i sin tur fokusera på berikningen och behöver inte involveras om en produkts egenskaper t ex förändras. Detta spar både tid och ger marknadsavdelningen utrymme att ha en längre horisont på lanseringar. 
  2. Genom de skapade strukturerna i Norce PIM ges marknadsavdelningen möjlighet att förbereda sig på ett bättre sätt än förut. I stället för att man i ett mejl eller kanske till och med i förbifarten i korridoren fått reda på nya produkter så kommer detta nu till känna automatiskt när produktavdelningen lagt upp en ny produkt. Detta gör att marknadsavdelningen i god tid kan börja sitt arbete kring lansering och berikning av produkten. 
  3. Funktionen filtrering gör det möjligt för Golvabia att agera snabbt på trender de ser på sin webb. Vid exempelvis en hög sökfrekvens på ett visst segment av varor skapas enkelt ett filter för att kategorisera alla produkter inom det segmentet.
  4. Golvabia kan nu uppdatera produktfakta och artikelberikning som texter och bilder centralt till sina kunder som själva arbetar med PIM. 
  5. Norce PIM har gett Golvabia ett enkelt webbaserat användargränssnitt att arbeta i.
  6. Norce PIM uppmuntrar till tänka mer på variantnivå än produktnivå. Detta upplever Golvabia gå i linje med hur branschen utvecklar sig och gör det möjligt för dem att ligga i framkant. 
Golvabia mobil (1)