Norce Pricing

En kraftfull prismotor för rätt pris vid rätt tidpunkt

Hero - Pricing - Norce (2) (1)

Att sätta rätt pris på en produkt är e-handelns hjärta och själ.

Norce Pricing beräknar automatiskt dina priser baserat på flera faktorer som kund, marginal, kostnad per enhet, volym, eller varför inte basera det på dina värsta konkurrenters priser?

Norce Commerce har en avancerad och mångsidig prismotor med följande funktionalitet:

 • automatiserad konkurrentprissättning (B2C)
 • automatiserad prissättning baserad på inköpspriser och önskad marginal (B2B / B2C)
 • kundunika priser (B2B)
 • rabatter för målgrupper (B2C)
 • kundrabattstrukturer (B2B)
 • volymbaserad prissättning (vanligtvis B2B)
 • tillfälliga priskampanjer (B2C)
Automated competitive pricing (1)-1

Automatiserad konkurrensprissättning

Konkurrensprissättning kan automatiskt optimera dina priser baserat på vad dina konkurrenter för närvarande tar betalt. Genom att jämföra varje produkt i ditt sortiment med dem från dina konkurrenter kan du bli konkurrenskraftig och öka din försäljning.

 • Baserar dina priser på aktuella erbjudanden från konkurrenter som säljer samma produkter som du
 • Låter dig bestämma om du ska ha det lägsta priset bland dina konkurrenter eller vara något dyrare för att försvara dina marginaler
 • Sätter en minimimarginal för att säkerställa att du alltid säljer med vinst

Ökad försäljning

Ökad försäljning och förbättrade marginaler genom smartare prispositionering.

Minskade overhead-kostnader

Minskade overhead-kostnader genom att övervaka konkurrenter och uppdatera priser automatiskt.

Ökade marginaler

Ökade marginaler genom automatiska prisökningar vid få eller inga konkurrenter.

Ökad kontroll


Ökad kontroll över den konkurrensutsatta marknaden och kontinuerlig optimering av prisstrategin.

Automatisk prissättning

Norce Pricing ger dig möjligheten att automatisera din prissättning. Nya priser beräknas kontinuerligt baserat på inköpspriser och din önskade marginal.


 • möjliggör automatisk uppdatering av priser baserat på inköpspris
 • minimerar mängden manuellt arbete som krävs för att övervaka och uppdatera priser

Kundunik prissättning

I Norce Pricing kan du snabbt och enkelt ställa in unika affärsregler eller integrera dem från befintliga system. Det innebär att det finns smart funktionalitet för att hantera olika priser för olika kunder på ett enkelt sätt. Prismotorn gör det möjligt att arbeta med ett stort antal prislistor och prissättningsmetoder för att kunna anpassa ditt B2B-erbjudande.

Rabatter för målgrupper

Medlemsrabatter och premiumkunder är viktiga strategier för att locka och behålla dina kunder. De hjälper företag genom att öka försäljningen och lojaliteten, och de gynnar konsumenter genom att ge bättre erbjudanden och förbättrar hela köpupplevelsen. Norce Pricing gör det lätt att hantera målgruppsspecifika priser och rabattstrukturer.

Kundrabattstrukturer

Företagsrabatter är av stor betydelse för B2B-kunder och kan vara en avgörande faktor för att upprätthålla lönsamma och långsiktiga affärsrelationer. Med Norce Commerce blir prissättningen flexibel och enkel att anpassa efter varje kunds unika krav.

Volymbaserad prissättning

Kvantitetsrabatter spelar en stor roll för att öka försäljningen, uppmuntra kunder att göra större inköp och belöna kundlojalitet. Norce Pricing ger utmärkt stöd för kvantitetsrabatter både inom B2B- och B2C-försäljning och de kan även vara kundunika.

Tillfälliga priskampanjer

Flash sales är en kraftfull marknadsföringsstrategi inom e-handel och innebär att erbjuda rabatterade priser under en begränsad tid, som några timmar eller dagar. Norce Commerces avancerade prismotor låter dig enkelt hantera stora och komplexa kampanjer, som en prissänkning under Black Week med ett stort och varierat sortiment.

background-online-first-retail

Den ultimata guiden till modern B2B-handel

Upptäck hur du kan accelerera och växa din B2B-handel online i vår ultimata guide till större, starkare, snabbare B2B-handel.

mockup b2b guide-1