Norce Pricing

Dynamisk prissättning – för lönsam tillväxt inom e-handel

Öka din konkurrenskraft genom att vara rätt prispositionerad vid varje tidpunkt. 

Connect-Hero-1

Prispositionering ska vara enkelt

Pris är en viktig konkurrensfaktor genom den transparens digital handel medför. Nya krav ställs på snabbhet och flexibilitet när man jobbar med dynamisk prissättning och erbjudanden. Att både övervaka och positionera alla produktpriser manuellt är resurskrävande och svårt, särskilt vid stora sortiment.

Photo E-com product -  furniture

Automatiserad konkurrentbevakning

Norce Pricing är ett verktyg för automatisk konkurrentbevakning som hjälper ditt företag att optimera priser utifrån rådande marknadsutveckling och konkurrens. Följ enkelt vad dina konkurrenter gör för ökad förståelse för din konkurrenssituation och anpassning av din prisstrategi. Jämför varje produkt i ditt sortiment med konkurrenternas för en effektiv kontroll över din prisstrategi och säkrade marginaler.

Automatisk konkurrentbevakning i 3 steg:

  • Ett externt verktyg läser in priser från utvalda konkurrenter och matchar mot produkterna i ditt sortiment.
  • Norce Pricing ger dig sedan möjlighet att löpande analysera din konkurrenssituation – och anpassa din prisstrategi därefter.
  • Marginalerna kan därefter optimeras marginalerna i förhållande till rådande konkurrens.
Mockup - Sleepo - Norce

Automatiserad prissättning

Norce Pricing skapar möjligheten till automatiserad prissättning för snabb anpassning till förändringar på marknaden. När du har valt hur du vill positionera dig i förhållande till dina konkurrenter säkras din prisposition genom Norce pricing. 

Nya priser räknas ut löpande utifrån definierad prisstrategi och inläst konkurrentdata. Priserna kan sedan läsas in i dina system och uppdateras automatiskt på din webbplats. Norce Pricing säkrar din mini-marginal och strävar konstant efter att uppnå din målmarginal.

  • Ger er möjligheten att snabbt justera priser vid förändringar på marknaden
  • Skapar förutsättningar för automatisk uppdatering av priser på din webbplats
  • Minimerar manuellt arbete för att bevaka och uppdatera priser
  • Strategiskt granulär prissättning för såväl kategorier som tillverkare

Norce Pricing

Ökad försäljning

Ökad försäljning och förbättrade marginaler genom smartare prispositionering

Minskade omkostnader

Minskade omkostnader för att bevaka konkurrenter och uppdatera priser

Höjda marginaler

Höjda marginaler genom automatisk höjning av priser vid låg eller obefintlig konkurrens

Ökad kontroll

Ökad kontroll över konkurrenssituationen för kontinuerlig optimering av prisstrategi

Eftersom vi har en strategi att använda leverantörers lager som vårt förlängda lager måste vi integrera deras lagerlogik med vår tjänst. Vi har inte sett möjligheten till detta på någon annan plattform. Om man har en longtail-strategi så är Norce verkligen att rekommendera.

Anton Malmberg Grundare & Vice VD Kitchentime