Norce Pricing

Lønnsom vekst gjennom dynamisk prising

Øk konkurranseevnen din ved å være riktig priset til enhver tid.

Connect-Hero-1

Prisposisjonering skal være enkelt

Pris er en viktig konkurransefaktor gjennom åpenheten som digital handel innebærer. Det stilles nye krav til hurtighet og fleksibilitet når man jobber med priser og tilbud. Manuell overvåking og posisjonering av alle produktpriser manuelt er både ressurskrevende og vanskelig, spesielt for store sortimenter.

Photo E-com product -  furniture

Automatisert konkurrentovervåking

Competitive Pricing er et verktøy for automatisk konkurrentovervåking som hjelper din bedrift med å optimalisere priser basert på gjeldende markedsutvikling og konkurranse. Du kan enkelt følge med på hva konkurrentene dine gjør for å øke forståelsen av din konkurransesituasjon og tilpasse prisstrategien din. Ved å sammenligne hvert produkt i sortimentet ditt med konkurrentene får du effektiv kontroll over prisstrategien din og kan sikre marginene dine.

Automatisert konkurrentovervåking i 3 trinn:

  • Laster inn priser fra utvalgte konkurrenter og matcher produktene i ditt eget sortiment
  • Gir deg muligheten til å kontinuerlig analysere din konkurransesituasjon og tilpasse prisstrategien deretter
  • Optimaliserer marginer i forhold til rådende konkurranse
Mockup - Ultimate Nordic - NO - Norce - mobil

Automatisert prissetting

Produktet Norce pricing skaper mulighet for automatisert prissetting, for rask tilpasning til endringer i markedet. Når du har valgt hvordan du ønsker å posisjonere deg i forhold til dine konkurrenter, sikres din prisposisjon gjennom Norce pricing.


Nye priser beregnes løpende basert på definert prisstrategi og opplastet konkurrentdata. Prisene kan deretter lastes inn i systemene dine og oppdateres automatisk på nettsiden din. Norce Pricing sikrer minimarginen din og streber hele tiden etter å oppnå målmarginen din.

  • Gir deg mulighet til raskt å justere prisene ved endringer i markedet
  • Skaper betingelser for automatisk oppdatering av priser på nettstedet ditt
  • Minimerer manuelt arbeid for å overvåke og oppdatere priser

Norce Pricing

Økt salg

Økt salg og forbedrede marginaler gjennom smartere prisposisjonering

Reduserte kostnader

Reduserte kostnader forbundet med å overvåke konkurrenter og oppdatere priser

Økte marginer

Økte marginer ved automatisk å øke prisene ved lav eller ikke-eksisterende konkurranse

Økt kontroll

Økt kontroll over konkurransesituasjonen for kontinuerlig optimalisering av prisstrategi