Zoo.se

Skalerbar e-handel for rask ekspansjon

ZOO.no er en ledende forhandler innen alt som har med kjæledyr å gjøre og driver i tillegg egne veterinærklikker. Salget skjer via egen e-handel og en rekke butikker over hele Sverige. Selskapet ble grunnlagt i 1989 med den da familieeide butikken i Bromma, og har helt siden starten hatt et tydelig fokus på kvalitet, kunnskap og kunden i sentrum. De siste årene har ZOO.no, under ledelse av administrerende direktør og investor Christer Åberg, akselerert veksten gjennom nettbasert ekspansjon og strategiske butikkoppkjøp. Selskapet driver i dag en blomstrende e-handel i tre land, i tillegg til 13, snart 14, dyrebutikker i Sverige. Zoo.no har en veldig rask vekstrate der ett av delmålene er å oppnå en omsetning på over én milliard i 2024. ZOO.no er allerede på god vei, ettersom de i 2022 hadde en omsetning på en halv milliard.

I løpet av vinteren 2021/2022 hentet ZOO.no inn venturekapitalselskapet eEquity som partner, der de på sin side ga design- og e-handelsbyrået Grebban oppdraget med å gjennomføre en teknisk selskapsgjennomgang som dermed dannet grunnlaget for en ny teknologistrategi. Grebbans forslag var basert på å lage en composable tech stack med tilkoblede SaaS-tjenester, integreringslag, datavarehus og samarbeid med spesialiserte partnere. I begynnelsen av 2022 hentet eEquity, ZOO.no og Grebban så inn en rekke partnere, konsulenter og rekrutteringer for å gjennomføre prosjektet og muliggjøre en helt ny teknologistabel og organisasjonsevne rundt teknologi. 

Teknologistabelen som ble besluttet inkluderte Norce som en headless e-handelsplattform, Business Central som forretningssystem, GrebCommerce som frontend-akselerator, Voyado som CRM og en rekke andre tredjepartstjenester, som f.eks. Ongoing WMS, Depict for personalisering, Yotpo for user generated content, Cash IT for POS og Google Big Query som datavarehusmotor. 

Primære partnere ble Grebban som design- og e-handelsbyrå, Partnersense for backend- og integreringslag og en rekke spesialiserte konsulenter innen både PIM og Program Management. Alt under trygg veiledning av erfarne prosjektledere, både interne og eksterne, som holdt alt sammen og koordinerte innsatsen. 

"Vår nye løsning gir oss større fleksibilitet og etterlevelse for å imøtekomme våre kunders ønsker og behov, og skaper bedre forutsetninger for å kunne inspirere både i butikk og på nett. Vi får også andre verktøy for å kunne jobbe mer datadrevet, systemorientert og en ny mulighet til å lære opp og oppdatere hele organisasjonen. Dette er av stor verdi for et vekstselskap, ikke minst fordi vi onboarder både nye produktselskaper og butikker vi kjøper opp samt bygger nye butikker selv."

Maria Bodegård, Chief Growth Officer på ZOO.no

”Det jeg synes har vært eksepsjonelt i dette arbeidet er hvordan arbeidet fungerte mellom alle teamene, både spesialister, prosjektledere og konsulenter, som basert på sin kompetanse drev ulike deler av prosjektet. Vi har samarbeidet på tvers av landegrensene på helt utrolige måter, noe som har muliggjort en god utveksling av informasjon og hjulpet oss med å skape strategier og ta svært raske beslutninger.”

Maria Bodegård, Chief Growth Officer på ZOO.no

Zoo.se citatbakgrund 1 (1)

Utfordringer

Zoo.se utmaningar (1)

Støtte for utvidelse

ZOO.no manglet butikk-, salgs- og kommunikasjonsstøtte for den ekspanderende butikkjeden, som gikk fra én til tretten butikker på to år og åpnet for e-handel i to nye land.

Tidsplan med mange avgjørelser

Med en ekstremt stram tidsplan og et selskap som fortsetter å ekspandere parallelt med prosjektet, måtte beslutninger både tas og revurderes raskt.

Løsninger

Informasjonsutveksling
Med flere ulike team i prosjektet og høyt tempo har informasjonsutveksling vært av største betydning. Dette har vært mulig gjennom fleksibelt arbeid, erfarne personer som ledet prosjektet og samarbeidspartnere som tok stort ansvar for å binde alle delene sammen.

Felles målbilde
Fra første dag har vi jobbet for at det skal være stor takhøyde i alle strategiske diskusjoner og for å få et sammenhengende målbilde. Ideer er blitt kvalitetssikret raskt, for å kunne velge hvilken vei man skal gå.

“Det har vært en utrolig samarbeidsvilje blant alle involverte og veldig god stemning fra alle hold helt fra start til slutt.”

Maria Bodegård, Chief Growth Officer på ZOO.no

Zoo.se citatbakgrund 2 (2)

Resultat

  1. Et fundament som tillater det meste.
    Ved lansering fantes det et teknisk fundament som ZOO.no nå kan bygge videre på for fremtidige behov. Ekspansjonen av selskapet skjer parallelt og den nye løsningen vil kunne imøtekomme fremtidige behov.
  2. Forberedt for omnifokus.
    Med dagens løsning er ZOO.no godt forberedt til å fortsette å utvikle sitt nære forhold til dyreeiere med helt omnikanaltilpassede prosesser. ZOO.no fokuserer på å være en tydelig venn, ekspert og guide for dyreeiere, og verdsetter forholdet til både kunder og dyrene deres. Det var et krav at systemene, ikke minst på nettet, skulle kunne reflektere dette slik at både den digitale opplevelsen og besøk i butikken fortsatt var en positiv og inspirerende opplevelse.
  3. En løsning som kommer hele virksomheten til gode.
    Prosjektet berører hele organisasjonen, helt ned til butikkansatte. Med god informasjonsutveksling og høyt engasjement har alle involverte lært seg nye systemer og prosesser som til tider var langt unna deres vanlige arbeidshverdag. Det betyr at den nye løsningen virkelig kommer hele virksomheten og alle kundene til gode, både digitalt og fysisk.
zoo.no mobil