ZOO.se är en ledande återförsäljare inom allt för husdjur samt driver även egna veterinärkliniker. Försäljningen sker via egen e-handel och ett antal butiker över hela Sverige. Företaget grundades 1989 med den då familjeägda butiken i Bromma och har från start haft ett tydligt fokus på kvalitet, kunskap och kunden i centrum. De senaste åren har ZOO.se, under ledning av vd och investerare Christer Åberg, accelererat sin tillväxtbana genom expansion online och strategiska butiksförvärv. Bolaget driver idag en blomstrande e-handel i tre länder samt 13, snart 14, djurbutiker i Sverige. ZOO.se har en mycket snabb tillväxttakt där ett delmål är att nå en omsättning på över miljarden under 2024 och ZOO.se är på mycket god väg då de redan omsatte en halv miljard under 2022.

Under vintern 2021/2022 tog ZOO.se in riskkapitalbolaget eEquity som delägare och de i sin tur gav design- och e-handelsbyrån Grebban uppdraget att genomföra en teknisk due diligence som sedan utgjorde basen för en ny teknikstrategi. Grebbans förslag utgick från att skapa en composable tech stack med ihopkopplade SaaS-tjänster, integrationslager, data warehouse och samarbeten med specialiserade partners. Under början av 2022 tog sedan eEquity, ZOO.se och Grebban in ett antal partners, konsulter och rekryteringar för att exekvera projektet och möjliggöra en helt ny teknikstack- och organisationsförmåga kring teknik. 

Teknikstacken som beslutades omfattade Norce som headless e-handelsplattform, Business Central som affärssystem, GrebCommerce som frontendaccelerator, Voyado som CRM och ett antal andra tredjepartstjänster t.ex. Ongoing WMS, Depict för personalisering, Yotpo för user generated content, Cash IT för POS och Google Big Query som Data Warehouse-motor. 

Primära partners blev Grebban som design- och e-handelsbyrå, Partnersense för backend- och integrationslager och ett antal specialiserade konsulter både inom PIM och Program Management. Alla under trygg ledning av erfarna projektledare, såväl interna som externa, som höll ihop och koordinerade alla insatser. 

"Vår nya lösning ger oss en större flexibilitet och följsamhet att möta våra kunders behov och önskemål samt skapar en bättre förutsättning att kunna inspirera både i butik och online. Vi får också andra verktyg för att kunna jobba mer datadrivet, systemorienterat och en ny möjlighet att utbilda och uppdatera hela organisationen. Detta är av stort värde för ett tillväxtbolag, inte minst i takt med att vi onboardar både nya produktbolag och butiker vi förvärvar samt bygger nya butiker själva."

Maria Bodegård, Chief Growth Officer på ZOO.se

”Vad jag tycker har varit exceptionellt i det här arbetet är hur arbetet fungerat mellan alla team, både specialister, projektledare och konsulter, som utifrån sin expertis drivit olika delar av projektet. Vi har samarbetat över gränserna på helt otroliga sätt, vilket gjort det möjligt till stort informationsutbyte och hjälpt oss sätta strategier och fatta beslut riktigt snabbt.”

Maria Bodegård, Chief Growth Officer på ZOO.se

Zoo.se citatbakgrund 1 (1)

Utmaningar

Zoo.se utmaningar (1)

Stöd för expansion

ZOO.se saknade ett butiks-, sälj- och kommunikationsstöd för den expanderande butikskedjan som gått från en till tretton butiker på två år samt öppnat för e-handel i två nya länder. 

Tidsplan med många beslut

Med en extremt snäv tidsplan och ett företag som fortsätter sin expansion parallellt med projektet behövdes beslut kunna fattas fort och också kunna omprövas snabbt.

Lösningar

Informationsutbyte
Med flera olika team i projektet och högt tempo har informationsutbyte varit av största vikt. Detta har varit möjligt genom agilt arbete, erfarna individer som lett projektet och partners som tagit stort ansvar i att knyta ihop alla delar.

Gemensam målbild
Från dag ett har man jobbat för att det ska vara högt i tak i alla strategiska diskussioner och att få en samstämmig målbild. Idéer har kunnat kvalitetssäkras snabbt för att välja vilka vägar man ska ta. 

“Det har varit en otrolig samarbetsvilja bland alla inblandade och en väldigt god stämning från alla håll från start till slut.”

Maria Bodegård, Chief Growth Officer på ZOO.se

Zoo.se citatbakgrund 2 (2)

Resultat

  1. En basplatta som tillåter det mesta.

    Vid lansering fanns en teknisk “basplatta” som ZOO.se nu kan bygga vidare på för kommande behov. Expansionen av företaget sker parallellt och den nya lösningen kommer kunna möta framtida behov.

  2. Förberedd för Omnifokus.

    Med nuvarande lösning är ZOO.se väl förberedda för att med fullt Omnikanalsanpassade processer fortsätta utveckla sin nära relation till djurägare. ZOO.se fokuserar på att vara en självklar vän, expert och vägledare för djurägare och värdesätter relationen till såväl kunder som deras djur. Det var ett krav att systemen, inte minst online, skall kunna återspegla detta och låta såväl den digitala upplevelsen som besöken i butik fortsatt bli en positiv och inspirerande upplevelse.

  3. En lösning som kommer hela verksamheten till gagn.

    Projektet påverkar hela organisationen ut till sist butiksanställda som jobbar extra. Med bra informationsutbyte och högt engagemang har alla berörda lärt sig nya system och processer som ibland legat långt ifrån deras vanliga arbetsvardag. Det gör att den nya lösningen verkligen kommer hela verksamheten och alla kunder till gagn, både digitalt och fysiskt.

zoo.se mobil