Familjeföretaget Hylte Jakt & Lantman AB har haft jakt, fritid och lantbruk i fokus sedan 1911. Under 2018 då tillväxten, driven av e-handeln, varit väldigt bra under lång tid kom Verdane in som ägare samtidigt som Maskinklippet förvärvades som är väletablerade inom skog / trädgård. Verdanes förvärv av Hylte och Maskinklippet blev startskottet för HYMA Skog & Trädgård AB. Senare förvärvades Duab-huset som tillför sortiment inom maskiner / verktyg samt Sportfiskehandeln Dogger. 

Detta innebar att gruppen växte ifrån befintlig e-handelslösning där frontend och e-handelsbackend var så pass sammankopplade att det skapade hinder för fortsatt utveckling.

Kombinerat med intern know-how ville man hitta en ny e-handelslösning som var flexibel och headless. Grebban togs in som partner och valet gällande e-handelsmotor föll på Norce Commerce.

"Norce har ett kompetent och kraftfullt system i grunden, men med stor flexibilitet. Den flexibiliteten trycker jag gärna på. Den är väldigt, väldigt bra."

Anders Carlsson, VD på HYMA Skog & Trädgård AB

"Vi har mycket intern kompetens vilket är en tillgång när man jobbar med plattformens tekniska lösning. Med intern know-how blir det också roligare att jobba och utveckla med produkten. Då förstår du styrkan  i att ha en headlesslösning."

Anders Carlsson, VD på HYMA Skog & Trädgård AB

Hylte citatbakgrund 1

Utmaningar

Hylte utmaningar

Oflexibel plattform

Hylte hade vuxit ifrån deras e-handelslösning vilket skapade problem för utveckling. Det blev tidskrävande och tungrott.

En plattform för alla varumärken

Med befintlig e-handelslösning kunde man ej dra nytta av synergierna mellan flera varumärken inom koncernen.

Intern kunskap togs ej tillvara

Man kunde inte ta till vara på den interna tekniska kunskapen på bästa sätt utan var styrd utav leveranser från externa parter i större utsträckning.

Möjlighet till bra integrationer saknades

För att arbeta med de bästa tänkbara lösningarna behövdes möjlighet till smidiga integrationer.

Lösningen

Norce är en SaaS-plattform (Software-as-a-Service) med öppna API:er. Detta ger bland annat Hylte möjligheter att koppla på externa partners, system och arbeta med sin interna teknikkompetens för att utveckla egna lösningar och integrationer.

Några av de partners och lösningar Hylte nu arbetar med är GrebbCommerce som front-end, Business Central som ERP, Sitoo som kassasystem och Walley som betalpartner.

Hyltes fyra varumärken använder olika storefronts med Norce som en gemensam e-handelsmotor.  All produktinformation hämtas från samma ställe men kan exempelvis anpassas för att passa ett varumärkes kampanjstrategi.

“Med Norce som hjärtat i vår e-handel kunde vi skapa en flexibel lösning där det finns väldigt få begränsningar. Att Norce är en headless plattform med öppen struktur var mycket viktigt för oss – vi ska kunna använda systemet efter våra önskemål.”

Anders Carlsson, VD på HYMA Skog & Trädgård AB

“Vi utvecklar vår affär genom digitalisering. Det är med e-handeln vi skapar förutsättningarna för tillväxt. Vi har också väldigt engagerad personal som bidrar enormt.”

Anders Carlsson, VD på HYMA Skog & Trädgård AB

Hylte citatbakgrund 2

Resultat

  1. En effektiv kampanjstruktur som tillåter smarta rabatter och olika erbjudanden vid en viss typ av köp.
  2. De olika varumärkena delar produktdatabas i Norce men väljer vilken typ av information och produkt som ska visas i respektive e-handel. Oavsett om de olika varumärkena med respektive e-handel har sitt unika erbjudande och sitt unika sätt att presentera produkterna på så gör man bara en insats när det kommer till content kring produkten.  Synergierna av att ha samma plattform kommer till sin rätt.
  3. Med Norce välutvecklade API:er och öppna struktur kommer HYMAs interna kompetens till rätta.
  4. Fortsatt omnifokus gällande fysiska butiker och e-handel stöds. Alla kommersiella erbjudanden ryms inom Norce Commerce oavsett om de sker online eller offline.
Hylte mobil