PhoneLife startade i liten skala redan 2011, med en vision om att erbjuda bra och användbara mobiltillbehör till kunder i Sverige. Det som började med ett par olika typer av skal till en tidig generation av iPhone har nu utvecklats till att bli en av Europas största och bästa butiker för mobiltillbehör online.

Bolaget växte redan från början snabbt och 2020 togs beslutet att göra e-handeln mer skalbar då expansion på flera marknader väntade. En viktig komponent i detta var att ha en flexibel e-handelsplattform. Tillsammans med Omniarch gjordes under 2021 en förstudie där man utvärderade olika alternativ av plattformar. Valet föll på Norce Commerce.

"Förhoppningen med investeringarna vi gjort var att få ett bra samspel mellan olika system som kan leverera det vi behöver för att kunna expandera i den takt som matchar oss och vår ambition. 

Där tycker jag vi har landat väldigt bra med nuvarande lösningar."

Julius Sleth, CEO på Phonelife

"Jag tycker både att upplägget och de människor från Norce som vi arbetade med var väldigt bra. Man kunde känna den härliga och bra framåtanda som finns hos hela Norce-teamet."

Julius Sleth, CEO på Phonelife

Phonelife citatbakgrund 1

Utmaningar

Phonelife utmaningar

Omodernt frontend

Med ett omodernt och oflexibelt frontend kunde utvecklingsplanerna ej uppnås.

Oflexibel plattform

Att öka e-handeln till önskad nivå fungerade inte med e-handelslösningen som fanns på plats.

Stöd för stor produktkatalog

Phonelife börjar närma sig 10 000 produkter och ville ha en e-handel som stödde ytterligare ökad produktkatalog.

Lösningen

Norce är en SaaS-plattform (Software-as-a-Service) som möjliggör obegränsad tillväxt och global expansion. Phonelife kan enkelt hantera flera länder, språk och valutor i Norce. Dessutom underlättar den nya lösningen en effektiv utvidgning av produktsortimentet.

“Vi har fokus på lönsam tillväxt,  och det säger man ju alltid. Men att känna att förutsättningarna för det är stabila och tillåter oss att se långsiktigt, det tycker jag vi fått till väldigt bra nu.”

Julius Sleth, CEO på Phonelife

“Under Black week fick vi verkligen testa hur skalbara vi nu är, både i organisation och system. Det fungerade alldeles utmärkt och vi skulle inte ha några problem att fortsätta ligga och takta med det tempot.”

Julius Sleth, CEO på Phonelife

Phonelife citatbakgrund 2

Resultat

  1. Den nya lösningen är skalbar och flexibel. På ett och halvt år har Phonelife expanderat i elva länder och växt med över 50 % mellan 2021 och 2022.
  2. På grund av den snabba skalbarheten kan en lansering på en ny marknad som tidigare tog sex månader nu genomföras på mycket kortare tid, ca en månad.
  3. Nuvarande uppsättning ger Phonelife möjlighet att fokusera ännu mer på att förfina konverteringsoptimeringen.
Phonelife iPhoneX