Senast uppdaterad: 2022-05-20

Norce - Integritetspolicy

Sammanfatttning

Din integritet är viktig för oss och därför är det lika viktigt att vi kan säkerställa en korrekt och lagenlig hantering av dina personuppgifter, så att dina personuppgifter är skyddade.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi Norce, org. nr: 556629-3956, på adress Sten Sturegatan 44, Göteborg hanterar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida, när du handlar hos oss eller annars tar kontakt med oss. Vår integritetspolicy ger dig också mer information om vilka uppgifter vi hanterar, varför vi hanterar dem och hur, vilka rättigheter du har när dina personuppgifter blir hanterade och hur du kommer i kontakt med oss.

Om du har några frågor, hör gärna av dig till info@norce.io.

Innehållsförteckning

 1. INTRODUKTION
 2. VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR
 3. VARRFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
 4. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
 5. HUR VI DELAR PERSONUPPIGIFTER
 6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EEA
 7. HUR LÄNGE VI FÖRVARAR PERSONUPPGIFTER
 8. COOKIES, PIXEL TAGS M.M.
 9. SÄKERHETSÅTGÄRDER
 10. DINA RÄTTIGHETER
 11. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR
 12. FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER? KONTAKTA OSS!

1. Introduktion 

Norce respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.
I Norce policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster på en webbplats som administreras av Norce. Norce är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. 

Norce följer dessa riktlinjer för att skydda din integritet:

2. Vilka personuppgifter vi behandlar 

Norce inhämtar i första hand uppgifterna från dig inom ramen för den relation som vi har med dig. Med andra ord kan vi komma att behandla dina personuppgifter när vi inom ramen för vår verksamhet, som ett led i vårdandet och underhållandet av vår affärsmässiga relation, interagerar med dig. Vi kan också komma att kontakta dig med information och erbjudanden som vi anser är relevanta för dig i din yrkesroll. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn och kontaktuppgifter till dig, såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Norce registrerar, eller kan komma att registrera, dina personuppgifter i samband med att:

3. Varför vi behandlar personuppgifter  

 • För att kunna erbjuda våra tjänster
  Vi behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster och för att kunna kommunicera med dig, exempelvis genom behandling av dina kontaktuppgifter, så som namn och e-post. Sådan behandling baseras på vår berättigade grund att kunna bedriva vår verksamhet effektiv tillsammans med det samtycke du kan ge oss när du får tillgång till vår hemsida norce.io

 • För att förbättra våra tjänster
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna förbättra våra tjänster och göra dem med användarvänliga, vilket till exempel kan innebära marknadsundersökningar eller undersökningar rörande kundnöjdhet. För dessa syften behandlar vi även personuppgifter baserat på din internetanvändning och den aktivitet som kan kopplas till de mail vi skickar till dig. Sådan behandling som baseras på vårt berättigade intresse att kunna förbättra våra tjänster och förbli konkurrenskraftiga, tillsammans med det samtycke du kan ge oss när du får tillgång till vår hemsida norce.io.

 • Direkt marknadsföring
  Vi behandlar dina personuppgifter för att informera dig om våra villkor och för att kunna skicka marknadsföringsmeddelanden till dig. Sådan behandling baseras på vårt berättigade intresse att upprätthålla våra kundrelationer och för att kunna kommunicera med dig som kund om våra produkter, kampanjer, med mera. Du har alltid rätt att motsätta dig hantering av personuppgifter för direkt marknadsföring. Kontakta i så fall oss på info@norce.io

 • Vid registrering på vår hemsida
  Vi behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig på vår år hemsida. Denna hantering genomförs för att kunna erbjuda handel via vår hemsida, för att kunna fullfölja vår del av det avtal vi ingår med dig. Sådan behandling är baserad på det avtal du som kund ingår med oss när du registrerar dig på vår hemsida norce.io.

4. Personuppgiftsbiträdesavtal

I det fallet Norce är personuppgiftsbiträde för en extern organisation ska databehandlingen vara gjord i enlighet med denna policy, om inget annat anges i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Norce och den personuppgiftsansvariga. Externa leverantörer och liknande där personuppgifter behandlas för Norce räkning kallas personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde ska utföra uppgifterna som finns specificerade i våra personuppgiftsbiträdesavtal.

5. Hur vi delar personuppgifter

Det förekommer att vi använder andra leverantörer för att tillhandahålla tjänster till dig som besöker vår hemsida. Vi kan behöva dela din information med dem för att kunna tillhandahålla dig med våra tjänster. Det kan till exempel röra sig om verktyg för vår sälj- eller marknadsavdelning. När vi delar information med utomstående leverantörer informerar vi om vår integritetspolicy och vidtar de åtgärder vi kan för att säkerställa deras efterlevnad av densamma.

Personlig information inkluderar de personliga uppgifter som du frivilligt låter oss ta del av, som exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer och företagsnamn. Dessutom finns det en möjlighet att vi i arbetet att förbättra upplevelsen kring dina webbesök har hämtat information om dig som finns på Internet (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google). Din personliga information kommer att användas i syfte att informera dig om sådant som kan vara av intresse, eller ge andra företag statistisk information. Notera dock att denna information inte kan användas för att identifiera en enskild användare.

Vi länkar ofta till andra webbplatser, exempelvis i våra kundcase. Vi bär inte ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa webbplatser.
Personuppgifter som vi samlar in kan komma att delas med leverantörer eller andra tredje parter som vi samarbetar med. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när det krävs enligt lag.

6. Överföring av personuppgifter utanför EU/EEA

Om dina personuppgifter överförs till någon av våra partners som bedriver verksamhet utanför EU/EES kommer vi säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas före dataöverföring sker till sådan verksamhet, t.ex. genom att se till att landet där mottagaren befinner sig säkerställer en adekvat dataskyddsnivå enligt EU-kommissionen eller genom att använda standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har utfärdat för att säkerställa lämpliga åtgärder för att skydda dina friheter och rättigheter.

7. Hur länge vi förvarar personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt, men inte längre än vad som är tillåtet enligt lag.

Du kan när som helst begära tillgång till, ändra eller radera dina personliga uppgifter hos oss. Kontaktuppgifter till oss hittar du längre ner i denna Integritetspolicy.

8. Cookies, pixel tags m.m.

COOKIES
Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din upplevelse, förbättra kvaliteten på vår webbplats, hjälpa oss att visa dig saker som är mer sannolikt att vara relevanta för dig. Även för att anpassa innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har lämnat till dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för driften av denna webbplats. För alla andra typer av cookies behöver vi ditt tillstånd.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke från Cookie-deklarationen på vår webbplats eller kontakta vår kundtjänst.

Genom att acceptera användningen av cookies på norce.io samtycker du till användningen av cookies som anges i denna integritetspolicy. Om du inte accepterar vår användning av cookies kan du ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies. Du kan också ställa in din webbläsare för att meddela dig när webbplatsen försöker placera en cookie på din enhet. Genom webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsektion för mer information. Dessutom kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa av funktionerna på vissa webbplatser vara begränsade.

PIXEL TAGS
Vi använder ”pixeltaggar” eller liknande teknologier som bland annat möjliggör spårning av dina aktiviteter när du använder vår webbplats eller tar emot e-postmeddelanden (tillsammans kallade ”Pixeltaggar” ). Pixeltaggar kan användas i samband med vår webbplats norce.io, vår online annonsering eller våra e-postmeddelanden, antingen av oss eller av våra tjänsteleverantörer, affärspartners eller andra tredje parter. Genom att besöka norce.io samtycker du till vår användning av Pixel-taggar i enlighet med denna integritetspolicy och genom att ge samtycke via vår cookie-banner.

Tredjepartscookies eller pixeltaggar kan samla in information om användaraktiviteter på vår webbplats över tid och på olika webbplatser. Tredje parter, inklusive Facebook, kan också använda cookies, webbsignaler och andra lagringstekniker för att samla in eller ta emot specifika typer av information och använda den informationen för att tillhandahålla riktade annonser.

Pixeltaggar används för att samla in typiskt anonyma data för att hjälpa till att identifiera viss information, t.ex. för att sammanställa rapporter om spårningsinformation angående demografi, mönster och annan information för att förbättra kundupplevelsen. Vi kan komma att dela dessa rapporter med till exempel marknadsföringspartners. Spårningsinformationen i dessa rapporter kan inte spåras tillbaka till enskilda användare. Vi kan samordna spårningsinformationen med andra personliga uppgifter som tillhandahålls av användare av webbplatsen i syfte att analysera informationen, för ominriktning av annonser och för att skapa liknande målgrupper. När sådan samordning utförs, behandlas all samordnad information som personuppgifter och används och delas endast i enlighet med denna integritetspolicy.

Pixeltaggar kan användas för att identifiera varför du besöker vår webbplats, t.ex. om någon online annons eller e-post har tagit dig till webbplatsen. Vissa pixeltaggar kan också användas av andra företag för att spåra besök på deras webbplatser, för att identifiera om sådan internettrafik kom från vår webbplats eller för att bekräfta din berättigande till förmåner.

HUBSPOT
Vi använder en mjukvara som heter Hubspot som hjälper oss att hantera webbplatstjänsten bättre genom att informera oss om vilket innehåll som är effektivt. Vi använder Hubspot i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att meddela vilka e-postmeddelanden som har öppnats av mottagarna. Detta gör att vi kan mäta effektiviteten av viss kommunikation och effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer. Vi knyter informationen som samlas in av Hubspot.
i e-post till våra kunders personuppgifter. Om du vill ändra i de personuppgifter som vi har sparat om dig i detta avseende – eller be att vi raderar de helt – kontaktar du oss enligt denna Integritetspolicys sista stycke.

9. Säkerhetsåtgärder 

Vi har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi behåller är säkra. Till exempel är tillgången till områden där personuppgifter lagras begränsad till våra anställda och tjänsteleverantörer som kräver det i sina arbetsuppgifter och som är informerade om vikten av att upprätthålla säkerheten och sekretessen för de personuppgifter vi behåller. Vi upprätthåller lämpliga skyddsåtgärder och säkerhetsstandarder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande eller missbruk.

10. Dina rättigheter  

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@norce.io. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kommer vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat. För eventuella upprepade begäranden om utdrag kan vi debitera dig en administrativ avgift.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss på info@norce.io eller genom att avregistrera dig från kommunikation i de e-post som vi skickar dig.

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Norce längre lagrar din information, vänligen kontakta oss på info@norce.io.

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Integritetsmyndigheten.

11. Ändringar och uppdateringar   

Denna Integritetspolicy kommer uppdateras löpande. Vi ber dig därför återvända hit med jämna mellanrum om policyns innehåll och eventuella uppdateringar. Datumet på sidans topp indikerar när policyn senast uppdaterades.

Om det sker större förändringar i Integritetspolicyn eller gällande hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi informera dig direkt via e-post innan ändringarna träder i kraft.

12. Frågor eller synpunkter? kontakta oss!

Om du vill framföra klagomål gällande vår personuppgiftshantering eller om du anser att dina rättigheter inte respekteras får du gärna kontakta oss, genom nedan angivna kontaktuppgifter, eller Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Om du har frågor eller synpunkter på vår Integritetspolicy eller om du vill återta ditt samtycke till vår hantering av dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss: 

Norce

Sten Sturegatan 44
412 52 Gothenburg

+46 (0)31-788 41 00
info@norce.io