E-commerce

Tre metoder for avansert prissetting i B2B-verden

Pris er ikke alt, men det er helt klart en avgjørende faktor for om kunden velger deg fremfor en av dine konkurrenter. Hvordan man priser varer og tjenester kan man bokstaveligtalt ta en doktorgradpå, hvor man kan benytte seg av alt fra magefølelse til avanserte modeller. Uansett hvilken vei du velger, vet vi at prisene alltid vil være i bevegelse og at du ønsker å kunne endre din strategi basert på det som skjer internt og i omverdenen. Har du da et litt større sortiment kan det fort bli overveldende om du må justere prisene manuelt.

Nedenfor går vi gjennom en rekke strategier for hvordan du skal tenke når du setter prisene dine. Hovedsakelig som forhandler, men det kan også være aktuelt for deg som produksjonsbedrift.

Faste og veiledende priser

Den vanligste og enkleste måten er selvsagt å sette faste priser på sortimentet ditt. De er ofte basert på leverandørens anbefalte salgspriser. Som forhandler er det imidlertid ofte slik at de veiledende prisene bare er veiledende og mest brukes som en sammenligning. Det kan imidlertid være en strategi å bruke veiledende priser som grunnlag for egen prissetting hvor du kanskje alltid vil at egne priser skal ligge 10–15 % under veiledende pris avhengig av kategori.

Marginal og kostnadsbasert prissetting

Dersom du ikke ønsker å ta utgangspunkt i veiledende pris, kan du i stedet ta utgangspunkt i kjøpesum ved beregning av prisene dine. Enten du kanskje vil sikre marginen eller alltid ha et påslag basert på kjøpskostnaden. For de av dere som ikke husker forskjellen, er marginen salgsprisen delt på kjøpesummen, mens påslaget er det du legger på toppen av kjøpesummen. Kort oppsummert kan du si at for å få en margin på 30 %, må du gjøre et påslag på 42,9 %. Spesielt i disse tider hvor innkjøpsprisene er svært volatile, kan det være greit å vite at marginene er sikret.

Da vi fortsatt snakker om økonomi for videregående skole-nivå, kan det være verdt å minne om at man kan se på kjøpesummen på to forskjellige måter, gjenanskaffelseskost og anskaffelseskost. Investeringskostnaden er ganske enkelt prisen for å kjøpe en ny vare fra en leverandør, mens anskaffelseskostnaden er gjennomsnittskostnaden for alle kopiene av en vare på lager, og inkluderer kostnaden for kjøpet, men også omkostninger som svinn, håndtering, lagerleie mv. I ulike bransjer kan det være ulike strategier for hvilke av disse verdiene du bruker som grunnlag for å beregne salgsprisene dine.

Konkurransedyktige priser

En annen strategi er å se på hva konkurrentene gjør, spesielt hvis du er forhandler av varer. Selv om du ønsker å eie din egen prissetting, velger forbrukeren ofte med lommeboken. Det betyr ikke at du alltid vil være den billigste på markedet. Kanskje vil du sikre deg at du alltid er på topp fem i enkelte kategorier, men i tillegg til pris ønsker du å tiltrekke deg med trygge leveranser, god service eller tilleggstjenester. Du bør selvfølgelig alltid passe på å holde øye med marginen også her, slik at du ikke følger konkurrentene dine inn i ulønnsomme forretninger.

Alle bransjer har sine strategier og modeller. Uansett hva som er riktig for deg, bør du sørge for å velge et verktøy som gir deg fleksibilitet til å justere prisene etter behovene dine.

Last ned vår B2B-guide

Les relaterte blogginnlegg