BLÅKLÄDER

Skalerbar B2B-løsning med kraftig PIM for internasjonal e-handel

I 1959 ble Gustonbolaget stiftet, et datterselskap til GEFA AB, som senere ble kjent som Blåkläder. Blåkläders visjon er å være en ledende leverandør av arbeidsklær, arbeidshansker og arbeidssko til kunder som har høye krav til funksjon, kvalitet og design. Blåkläder er i dag en av Sveriges største produsenter innenfor segmentet av arbeidsklær for tøffe forhold.

Blåkläder selger produktene sine gjennom forhandlere på det internasjonale markedet eller direkte gjennom avtaler med større selskaper. Gjennom egne fabrikker i Sri Lanka og Vietnam er selskapet godt rustet for fleksibel produksjon og kan levere til ulike yrkesgrupper på et globalt nivå. På fabrikkene produseres det rundt 2 millioner plagg årlig.

Bakgrunn

I 2015 startet Blåkläder samarbeidet med Norce Commerce og implementerte en ny e-handelsløsning. Blåkläder hadde på dette tidspunktet en enklere løsning for salg på nettet, men manglet et PIM-system som kunne håndtere produktinformasjon på en effektiv måte. PIM er en forkortelse for Product Information Management og er et nøkkelverktøy innen e-handel som brukes til å administrere og berike produktinformasjon.

I tillegg til PIM, søkte Blåkläder etter et e-handelssystem som ble frikoblet fra forretningssystemet og som støttet internasjonalisering og ekspansjon i nye markeder, samt alle aspektene av moderne B2B-salg på nett.

"Som B2B e-handel skal vi være kundeunike, ha kundens sortiment og være svært personifisert. Dette visste vi da vi startet anskaffelsen av e-handelsplattformen"

"Under anskaffelsen av e-handelsplattformen fikk vi veldig god tillit til kontakten vår i Norce Commerce. Han hadde bra visjoner, mye kunnskap og kunne stille spørsmål slik at vi havnet rett. Plattformen viste seg også å være riktig for oss i våre visjoner og behov"

"Norce Commerce har et godt rammeverk og er en veldig god plattform for å styre hele e-handelen vår. At tjenesten er frikoblet fra forretningssystemet er noe vi liker godt, samt at det finnes en skytjeneste og at plattformen er veldig stabil"

"Norce Commerce har meget god valutahåndtering, prishåndtering og kapasitet for flere markeder. Plattformen fungerer veldig godt med forretningssystemet vårt. Vi har også utviklet egne systemer for blant annet leveranser som kan fungere med plattformen".

Christian Andersson, E-commerce Manager, Blåkläder

blåkläder - handskar - cm

Utfordringer

blåkläder - ståendebild

Stor produktkatalog

Blåkläders produktkatalog inneholder mange varer i forskjellige størrelser og farger. Ettersom produktinformasjon er tilgjengelig i ulike systemer, var det behov for et PIM-system som kunne samle all produktinformasjon på ett sted. Den tidkrevende prosessen med å vedlikeholde all produktinformasjon, på alle språk, måtte effektiviseres.

Salg i mange markeder

Blåkläder finnes på mange markeder, noe som betyr ulike språk, valutaer, priser og betalings- og leveringsmåter for hvert enkelt marked. Det var avgjørende å finne en e-handelsplattform som støttet en rask internasjonal ekspansjon og gjorde håndteringen av eksisterende og nye markeder enklere.

Mange avtalekunder med unike krav

Blåkläder måtte modernisere den digitale B2B-butikken. De trengte en løsning med støtte for kundeunike forretningsregler og ønsket å tilby kundene sine mer enn bare kjerneproduktet, for eksempel i form av ulike ekstratjenester. Det å raskt kunne sette opp kundeunike nettsider var et viktig krav.

Blåkläder - laptop - 1162x700

Ordrehåndtering for forhandlere og store kunder

Blåkläders kunder inkluderer både forhandlere og store kunder som NCC, Skanska og PEAB. Store avtalekunder stiller høye krav til Blåkläders kapasitet. Blåkläder ønsket å spare ressurser og redusere manuell ordrehåndtering, samt kunne presentere historikk og ordrestatus. Den nye e-handelsløsningen skal selge og markedsføre produkter som leveres delvis via det egne sentrallageret og delvis via forhandlere.

Behov for en stabil og skalerbar løsning

Blåkläder var på jakt etter en plattform med komplett infrastruktur for å skape jevn og kostnadseffektiv drift. De hadde et ønske om at plattformen skulle frikobles fra frontend- og backendsystemer med fleksible API-er som tillater integrasjon med tredjepartssystemer og egenutviklede applikasjoner. Hastighet og kontroll av forretningslogikken er et nøkkelpunkt for Blåkläder. Dette betyr at e-handelen må fungere autonomt, altså uten direkte avhengighet av det underliggende systemet. Dersom forretningssystemet går ned, må e-handelsløsningen fortsatt være tilgjengelig.

Løsninger

PIM-verktøy for alle markeder

Den nye plattformen gjorde at Blåkläder raskt fikk effektivitetsgevinster. Ved å ha produktinformasjonen i Norce i stedet for i forretningssystemet, har Blåkläder forenklet produktadministrasjonen. Arbeidsflyten er mer strømlinjeformet og man har oppnådd bedre kontroll. Norce innebygde PIM-verktøy hjelper Blåkläder med å administrere og berike produktinformasjon for å kunne tilby en god og konsekvent kjøpsopplevelse i alle kanaler mot kunden. De har nå en PIM-løsning for alle markeder som mater både e-handelen og de trykte katalogene med informasjon. Løsningen har forenklet administrasjonen både sentralt og hos forhandlerne.

Internasjonalisering

Med Norce Commerce kan Blåkläder på en praktisk måte håndtere 17 ulike markeder med ulike språk, priser, valutaer og leverings- og betalingsbetingelser. Nye markeder legges til løpende og kan settes opp raskt.

Kundeopplevelse

Det skapes merverdi for kundene gjennom kundeunike sortimenter, priser, rabatter og leverings- og betalingsalternativer. Det skreddersydde innholdet er basert på regelverk og kan for eksempel styres av hvilke avtaler som finnes mellom Blåkläder og kundene. Produktkatalogen kan være helt kundespesifikk og basert på produktene som kjøperen ønsker. Blåkläder kan nå også tilby kundespesifikke ekstratjenester som rutiner rundt bestillinger og tilleggsprodukter.

Effektiv ordrehåndtering

Med e-handelsløsningen fra Norce Commerce kan forhandlere selge direkte til kundene sine via Blåkläders e-handel. Store bedrifter som har direkteavtaler med Blåkläder settes raskt og enkelt opp og kan begynne å handle via e-handelen allerede 30 minutter etter at kunden er opprettet i forretningssystemet. Dersom forretningssystemet midlertidig skulle være nede er all forretningslogikken i plattformen, som gjør at kundene kan handle som vanlig. Blåkläder har også investert i det helautomatiske lagersystemet Autostore for raskere ordrehåndtering og større leveringssikkerhet.

Fremtidssikker løsning med fleksible API-er

Moderne og velutviklede API-er forenkler integrasjonen mellom e-handelsplattformen og Blåkläders øvrige systemer. Løsningen kan utvides og vokse over tid. Blåkläder har selv utviklet nye løsninger og koblet disse til Norce, for eksempel et system for leveranser som nå jobber mot e-handelsplattformen.

Sky-drift

Blåkläders e-handelsløsning fra Norce Commerce er en ekte SaaS-løsning for å gi høyest mulig tilgjengelighet, driftssikkerhet og ytelse.

Woman_high_vis_800x600

Resultat

 1. Kontroll på produktinformasjonen
  Med Norce Commerce har Blåkläder fått en stabil e-handelsløsning med et inkludert PIM-system. Den har løst utfordringene flere markeder gir og vært i stand til å følge ekspansjonsplanene gjennom rask og jevn internasjonal vekst.

 2. Sikker og stabil drift
  Blåkläder har fått en e-handel med best mulig tilgjengelighet og ytelse gjennom en stabil skytjeneste. E-handel er åpen døgnet rundt og kundene er ikke begrenset til å måtte foreta kjøp på dagtid. Den utnyttes av alt fra snekkeren til de store selskapene.

 3. Rask time-to-market
  Med Norce Commerce har Blåkläder en løsning som er fullt integrert med det eksisterende forretningssystemet. Så snart en kunde er registrert i forretningssystemet og prislisten er opprettet, kan kunden begynne å handle. Prosessen tar i dag ca. 30 minutter og har vært svært vellykket. Tidligere tok det flere uker å få i gang en ny kunde med egne vilkår.

 4. Økt salg
  De siste 5 årene har Blåkläders omsetning nesten doblet seg og den nærmer seg nå 1 milliard. I 2016 økte e-handelen fra ca. 6 % til hele 20 % av den totale omsetningen og andelen av kunder som velger å handle på nett fortsetter å øke.

Blåkläder - iphone -1