Tech

Ett proaktivt sätt att tänka ger kundvård på nästa nivå

På Norce strävar vi ständigt efter att tillhandahålla förstklassiga tjänster till våra kunder. I dagens snabba digitala värld är det ytterst viktigt att övervaka och upprätthålla hälsan och nivån på våra tjänster. Under de senaste sex månaderna har vårt integrationsteam gjort betydande förbättringar i att proaktivt övervaka och agera på fel som loggats i våra tjänster. Det här blogginlägget kommer att belysa några av de förändringar vi har gjort och de dramatiska förbättringar som dessa har medfört för våra tjänsters hälsa och välbefinnande.

Vår vision har alltid varit att ge den högsta servicenivån till våra kunder. Genom att anta ett proaktivt tänkesätt tillåter detta oss att fokusera på att förutse och ta itu med potentiella problem innan de eskalerar. Vi tror att holistisk kundvård kräver att man ligger steget före problem och att man agerar på dem snabbt.

Bättre instrumentpaneler och larm

dashboardsI ett försök att minimera inverkan av fel och buggar på våra tjänster och kunder, ville vårt integrationsteam skapa en mer proaktiv övervakningsstrategi. För att uppnå detta har vi utvecklat bättre och mer omfattande instrumentpaneler som ger oss en tydlig bild av vilka tjänster som kräver vår omedelbara uppmärksamhet.

Detta gör att vi snabbt kan identifiera och åtgärda eventuella avvikelser eller anomalier, vilket säkerställer en smidig upplevelse för våra kunder. Dessutom har vi skapat bättre larm som omedelbart meddelar oss om eventuella problem, vilket gör att vi kan vidta snabba åtgärder.

Nya och förbättrade processer

Vi har introducerat nya felsökningsprocesser som en del av vår dagliga arbetsrutin, vilket gör dem mer effektiva och systematiska. Under de senaste sex månaderna har vi dokumenterat och agerat på 85 individuella åtgärder baserat på och för att stödja denna nya process. Dessutom förfinade vi våra övervaknings- och dokumentationsprocesser för att minimera beroendet av individuella teammedlemmar och säkerställa konsekvens i vårt tillvägagångssätt.

Resultaten talar för sig själva!

90 procent nerSom ett resultat av detta nya och förbättrade proaktiva tänkesätt har vårt integrationsteam framgångsrikt minskat antalet felloggar i våra tjänster med imponerande 90 % och i hela organisationen har loggade fel minskat med 50 %.

Dessutom har vårt team minskat det genomsnittliga antalet rapporterade supportbiljetter per vecka med 50 % och övergått från reaktiv supporthantering till en proaktiv felsökningsprocess.

Sammanfattning

Detta proaktiva tillvägagångssätt har lett till betydande förbättringar av hälsan hos våra tjänster, vilket vi hoppas att våra kunder och partners har lagt märke till. Genom att fånga problem tidigt har vi kunnat minimera snöbollseffekten av buggar och åtgärda dem innan de påverkar andra tjänster eller kunder. Vi är glada över de framsteg vi har gjort hittills och ser fram emot ännu större prestationer i framtiden.

Läs relaterade blogginlägg