Vad är TCC – Total Cost of Change?

TCC (Total Cost of Change) är ett sätt att räkna på kostnaden för en investering genom att titta på förmågan att göra förändringar framåt. Traditionell ROI tittar mestadels bakåt i tiden vilket är farligt när de största förändringarna sannolikt ligger framför dig, i synnerhet när det handlar om e-handel.

Du som står inför byte eller nyanskaffning av e-handelslösning bör istället beakta ett antal scenarion och bedöma hur troliga de är inom lösningens livstid. Detta kallas för Total Cost of Change (TCC). Exempel på scenarion är byte av frontend (CMS) eller POS-system, tillägg av nya försäljningskanaler, byte av affärspartners i olika delar av processen, nya betaltjänster, PIM-system, affärssystem, lagersystem, fraktleverantör osv. Tanken är att utvärdera kostnadsbilden för att kunna vara responsiv mot förändrade kravbilder från kunder och förändringar i den egna verksamheten. TCC är ett bra komplement till Total Cost of Ownership (TCO) som tittar på kostnader för implementationsprojektet, licenser samt support och förvaltning av lösningen.

Vi rekommenderar att du efterfrågar en prislapp från dina leverantörer för att åstadkomma stöd i din e-handelslösning för de olika scenarion du skissat upp för framtiden.Tänk på att:

  • Kontrollera möjligheten till enkel integration samt kostnadsbilden för att integrera valda tredjepartstjänster
  • Undvika speciallösningar som driver konsulttimmar och ger extra kostnader för förvaltning och underhåll
  • Välja en arkitektur som inte leder till oönskade inlåsningseffekter
  • Minimera risker i leveransen genom att välja en SaaS-tjänst

 


Vill du fördjupa dig? Läs mer i tredje och sista delen av vår upphandlingsguide för digital handel.

Ladda ner del 3 av upphandlingsguiden för digital handel

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan för att ladda ner vårt whitepaper ”Upphandlingsguiden för digital handel: Del 3 – Att välja lösning, metodik & implementationspartner” eller läs mer om guiden här.

Läs relaterade blogginlägg