NORRGAVEL

Resan till ett tillgängligt och personligt onlinesortiment

Hur går man tillväga för att sälja exklusiva möbler online, när kunden är van vid långsamma beslut och att handla i butik? För hantverksskickliga möbelföretaget Norrgavel krävdes två gedigna lösningar: en e-handel med stilren och tydlig frontning av produkterna, samt en konfigurator som låter kunden digitalt bygga sin egen drömmöbel. Tillsammans skapade lösningarna en e-handel som förmedlade butikernas premiumkänsla och dessutom gav varumärket mervärde – vilket i sin tur ledde till en ökad digital försäljning.

Bakgrund

Norrgavel har gått från ett mindre företag som säljer möbler via postorder till att omfatta flera butiker utspridda över Sverige och Norge. Med medskapande som grund bestämde sig företaget för att växa ytterligare genom att göra en storsatsning på sin e-handel.

Från postorder till pionjärer inom miljö

Med stor kärlek till sunda naturmaterial och funktionell enkelhet som motto, började Norrgavel 1991 att sälja möbler via postorder. Under 1994 öppnades deras första butik och fyra år därefter blev varumärket Sveriges första att tilldelas en Svanenmärkning inom kategorin hemmöbler. Året därpå fick Norrgavel möbelbranschens miljöpris – ett pris som delades ut i samarbete med Världsnaturfonden, WWF. Norrgavel fortsätter att växa och antalet butiker utökas successivt, men företagets värdegrund vilar än idag på grundstenarna “humanistisk, ekologisk, existentiell”.

Digital uppdatering inför internationell expandering

Med sina miljövänliga och tidlöst designade möbler av högsta hantverkskvalitet, hamnar Norrgavels produkter i en högre prisklass och tillhör premiumsegmentet. Deras målgrupp består av människor som eftertänksamt

väljer sina möbler istället för att göra impulsköp. Det fanns därmed ett behov av en e-handel där målgruppen i lugn och ro kunde hitta inspirerande bilder på nätet för att sedan handla i butik. Eller helt tvärtom: strosa runt i butik för att därefter beställa hem den möbel som passar husrummet bäst. Norrgavel ville dock även att köp skulle kunna ske direkt via e-handeln, vilket skulle kräva en storsatsning. Målet med e-handeln var inte bara att stärka bandet med befintliga kunder, utan även att hitta nya.

En seriös e-handel som inte lutade sig mot priskampanjer eftersöktes

Norrgavel hade redan en hemsida som visade produkterna. Den drev dock inte försäljning. Det behövdes därför klara förbättringar inom inspirationskategorin och många av sidans andra funktioner. När planerna för den nya e-handeln började cementeras stod det klart att den skulle verka för inspiration och tydlig frontning av produkter, istället för kampanjer utan annat syfte än pris.

+26%

konvertering
Q1 2019 vs Q1 2020

Precis som Norrgavels möbler andas kvalitet och långsiktighet, ville vi applicera den känslan online. Det är viktigt att varje kund kan använda och känna igen sig i upplägget.

Daniel Pettersson Project Manager, Norce

+34%

trafik till sajten
Q1 2019 vs Q1 2020

Vi valde Norce för att slippa uppfinna hjulet och själva behöva skapa allt från grunden. Norce är en bra partner med bred kunskap, som har guidat oss i rätt riktning.

Isabelle Bexenius E-Commerce Assistant Manager, Norrgavel
Norrgavel-PK-stol kopiera

Norce x Norrgavel

Med Norrgavels val av Norce elastiska affärsmodell stiftades redan tidigt ett nära samarbete, med det gemensamma målet att uppnå lönsam tillväxt. Här följer ett axplock av vad Norce Elastic innebär:

Norrgavel-bord
 • En molnbaserad Software as a Service-plattform (SaaS) ger alltid den senaste versionen, snabb time-to-live m.m.

 • Öppen front-end ger obegränsade möjligheter för att enkelt kunna byggas och uppdateras.

 • E-commerce Strategy Managers analyserar nuvarande prestation och lokaliserar förbättringsområden.
Norrgavel-Webshop

Utmaningar

Norrgavel säljer premiumprodukter, vilket generellt sett är svårare att sälja digitalt. En stor utmaning var därför att se till så att online-utbudet inte hamnade i skuggan av butikerna. En annan utmaning var att kostnadseffektivt nå högt ställda mål inom konvertering och försäljning.

Att säkerställa god konvertering och lönsamhet

Det fanns en ganska knapp mängd resurser för att marknadsföra och skapa försäljningsdrivande åtgärder. Norrgavel hade därför krav på att allt som gjordes för e-handeln skulle visa på ROI (Return On Investment). En milstolpe var att utveckla en e-handel som står för 10 % av den totala omsättningen inom 3 år.

Kunderna vill kunna ta på materialet

Eftersom kunder som köper premiumprodukter ofta vill se materialet i verkligheten innan de bestämmer sig för att göra ett köp, kunde e-handeln ses som ett risktagande. Det var därför viktigt att e-handeln kunde ge matnyttig information och samtidigt låta produkterna förmedla samma känsla som de gör i butik.

Norrgavel-Bänk

Varför Norce

Valet av Norce grundade sig främst i uppdaterade funktioner och kombinationen av kunskapspartner och deras SaaS-plattform.

Norce har utöver tekniska tjänster som SaaS-plattformen en unik roll som kunskapspartner. Med tanke på att Norrgavels e-handelssatsning var ett projekt som krävde väl genomtänkta satsningar sågs Norce som en bra partner gällande både rådgivning och teknisk funktionalitet. Ett betyg som talar för att Norce modell fungerar är att deras kunder i snitt växer dubbelt så snabbt som sina branschkollegor.

Lösningar

Lösningarna utgår från två omfattande projekt: dels en konfigurator som låter kunden bygga sin egen möbel och dels en uppdaterad e-handel utifrån en tydlig skissplan som implementerades via Norce Commerce. Båda projekten skapade tillsammans unika möjligheter för Norrgavel att inspirera och skräddarsy valen för sina kunder.

herbarium-kuddvar

En konfigurator låter kunden bygga sin egen drömmöbel

För att ge e-handeln ett mervärde som dessutom sammanfogade den med butikerna föll valet på en ”skapa själv-konfigurator” som var kompatibel med både mobil, plattor och vanliga skärmar. På så vis stärktes känslan av medskapande, vilket är en viktig del för Norrgavel som varumärke. Lösningen skulle även leda till att dyrare köp genomfördes online.

Konfiguratorn designades och implementerades för att först låta kunden välja en möbel och sedan erbjudas en mängd alternativ av tillval – som exempelvis knoppar och handtag eller klädslar. När kunden väl bestämt alla tillval var det enkelt för kunden att beställa hem den personligt utformade möbeln.

Boka möte
Norrgavel-easychair kopiera

Från skiss till implementering

Designbyrån och Norrgavel tillsammans med Norce tog fram skisser över start-, kategori- och produktsida. Där inkluderades en väl genomtänkt meny, tydlig sortering och grundlig filtrering. Skisserna utgick från Norce responsiva checkout, som är framtagen för att skapa bästa möjliga konverteringsgrad.

Samtliga skisser implementerades via Norce Commerce. Norrgavel tog sedan projektet vidare genom administrationen.

Norrgavel-Omslag kopiera

Integration mellan Norce och Pyramid

En integration mellan Norce och Pyramid genomfördes där produktdata skickades över till Norce och beställningarna hämtades in till Pyramid. Hela integrationen byggdes av Invid som fick tillgång till Webservice API.

I nedan punkter beskrivs några av delarna som byggdes:

 • För det val som ska lägga till en artikel i kassan som bär själva priset ska det skapas en produkt i Norce
 • De produkter som är delar av en konfiguration och som inte ska gå att köpa separat ska markeras upp så att de inte blir sökbara i Norce
 • Produkter som inte behöver konfigureras ska också skapas upp
 • Produkter ska kategoriseras
 • Pris och saldo

Genomförande konfigurator

Några steg i byggandet av konfiguratorn var:

 • Funktionalitet och presentation av de olika valen för slutkund implementerades.
 • När en produkt väljs visas både information och bild på produkten.
 • När ett val inte är en produkt utan ett material eller färg så kopplas färg-id samman med bild i Norce.
 • När en konfiguration är färdig lägger Norce till produkten i kassan och slutkund kan slutföra sitt köp.
 • Konfiguratorns steg är dikterade av XML-filen och Norce följer bara strukturen i den.
 • Gör det möjligt att spara eller dela sin konfiguration.