Partners

Knowit Experience

Digitalbyrån Knowit Experience är en av våra Solution Partners som valt att bygga e-handelslösningar med Norce som e-handelsmotor.

Starka upplevelser i mötet mellan varumärke och användare är något som inte uppstår av sig själv. Knowit kallar det Experience.

Knowit Experience är ett av fyra affärsområden inom Knowit-koncernen. Knowit Experience är en digital fullservicebyrå med 30 kontor runt om i norra Europa. Det ger dem en värdefull lokal närvaro tillsammans med sina kunder. 

Som aktör inom e-handel anpassar de digitala lösningar utifrån kundens och besökarens behov för en smidig, sömlös och exceptionell köpupplevelse. Med fokus på helhet, anpassning och utgångsläge, stöttar deras specialister och e-handelsrådgivare med att arbeta fram vinnande e-handelslösningar som optimerar användarupplevelsen och bidrar till att uppfylla Knowits kunders affärsmål. 

Knowit AB etablerades 1990 och har i dag cirka 3 800 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Av dessa arbetar cirka 950 personer på Knowit Experience, där cirka 300 dagligen och dedikerat arbetar med e-handel. Det gör Knowit till en av nordens största e-handelsbyråer.