Partners

Partnersense

Partnersense är en av våra Solution Partners som valt att bygga e-handelslösningar med Norce som e-handelsmotor.

Partnersense grundades med en övertygelse om att teknik och handel mår bra av att diskuteras tillsammans, och att lösningar och processer bör ritas på samma whiteboard. Partnersense nätverket inkluderar erfarna process och affärsutvecklare, projektledare, lösningsarkitekter, kravspecialister och utvecklare, alla med en praktisk erfarenhet av att ta fram och implementera lösningar inom e-handel, produktinformation och kundkommunikation.

Partnersense hjälper ofta till under hela projektet – och kan bistå med projektledning, kravställning, affärsutveckling och lösningsarkitektur för att säkerställa att man når hela vägen fram. Mycket ofta arbetar de i roller där en bra förståelse för teknik och affärskraven går hand i hand.