Partners

Zington

Management- och IT-konsultbolaget Zington är en av våra Solution Partners som valt att bygga e-handelslösningar med Norce som e-handelsmotor.

Zington (f d Claremont) erbjuder konsulttjänster för en digital värld med tjänster inom tre kärnområden; Business, Technology & Experience. Genom engagemang och entreprenörsdriv utvecklar Zington strategier och lösningar som får både individ och företag att växa.

Med tre DI Gaseller i rad (2013, 2014, 2015) och utnämningen VA Superföretag år 2015 och 2016, står Zington som ett av Sveriges starkast växande och mest framgångsrika företag inom konsultbranschen.

Zington grundades 2008, har idag drygt 400 medarbetare med huvudkontoret beläget i Stockholm. Zington hette tidigare Claremont och bytte företagsnamn under 2019 som ett led i sin internationella expansion.