Partners

Videoly

Videoly hittar och integrerar automatiskt video (tillverkarens video samt konsumenters video såsom produktpresentationer och recensioner) till nätbutikers produktsidor. Videon på produktsidor möjliggör att kunden kan skapa sig en bättre och tydligare uppfattning om produkter vilket stödjer köpbeslutet. Det kan påvisas att kunder hos Videoly ser en markant ökning av sin konverteringsgrad med upp till 30%. Därtill möjliggör Videoly att kunder spenderar mera tid påproduktsidorna vilket i sin tur även ger en ökad SEO.

Videoly kontrollerar varenda video under sökprocessen för att garantera ett innehåll av hög kvalitet. Kunder hos Videoly har även tillgång till en MyVideoly-profil där videon, som integrerats till produktsidor, är lättillgängliga och kan hanteras.

Ifall du är intresserad av att veta vilket innehåll Videoly hittar för din nätbutik kan du skicka en “Scan your Shop”- förfrågan via nätsidan videoly.co.