Drift och hosting

Stabil, skalbar och geografiskt expanderbar driftmiljö

Connect-People-2

Hos Norce är du trygg

Att din e-handel alltid är tillgänglig för dina kunder är av högsta prioritet för oss. Med vår cloud native-lösning slipper du lägga ner tid och onödiga utgifter på investeringar i infrastrukturen. Tack vare geografisk distribution, automatisk skalning, och en tillgänglighet på drygt 99,9 % står vår lösning och din e-handel väl förberedda inför framtiden.

Vår driftsmiljö är noggrant ihopsatt med tillgänglighet och prestanda i fokus. Den är från grunden byggd för obegränsad och distribuerad skalning genom användning av händelsebaserade mikrotjänster. Tack vare uppbyggnad kring de väletablerade molntjänsterna Microsoft Azure och Akamai är du garanterad extremt låga laddningstider och ett oöverträffat skydd mot DDoS-attacker (överbelastningsattacker).

Allt detta innebär att du kan vara trygg och fokusera på din kärnverksamhet. Norce tillhandahåller en säker, klimatsmart och högpresterande drift du kan växa i.

cloud-hosting-microsoft-azure

Hur vi driftar och hostar

Med Microsoft Azure och Akamai kan vi erbjuda en drift med hög tillgänglighet som är närmast oändligt skalbar och globalt expanderbar. Både Microsoft Azure och Akamai har datacenter runt om i världen. Genom att Norce geografiskt fördelar driften på flera datacenter, så nära våra kunders slutkunder som möjligt, minskar vi både laddningstider och väntetider vid dataöverföring.

Vårt partnerskap med Microsoft Azure innebär också att du aldrig behöver fundera på om din infrastruktur räcker till för toppar i verksamheten som exempelvis under Black Week eller mer oförutsedda händelser. Våra system övervakas kontinuerligt, både automatiskt och manuellt. Med teknik som Kubernetes kan vi hantera belastningsutjämning, spåra resurstilldelning och snabbt justera kapaciteten baserat på dina behov i realtid.

become-a-partner

Vi arbetar klimatsmart

Att aktivt verka för en långsiktig hållbarhet och ett positivt klimatarbete har aldrig varit viktigare än nu. Vi ser därför valet av Microsoft Azure som en otroligt viktig pusselbit i vårt åtagande för en bättre miljö.

Genom sitt arbete med Microsoft Climate Innovation Fund bidrar Microsoft till en bättre miljö. Blickar vi framåt har Microsoft som mål att senast 2030 vara klimatpositiva.

Vi är stolta över vårt samarbete med Microsoft och ser fram emot att tillsammans verka för en bättre miljö, samtidigt som vi fortsätter att leverera marknadens bästa SaaS-lösning för e-handel.