Partnere

Alster

Det digitale teknologibyrået Alster er en av våre Solution Partners som har valgt å bygge e-handelsløsninger med Norce som e-handelsmotor.

Alster er et digitalt teknologibyrå som bygger nettsider, e-handelstjenester og mobilapplikasjoner med hovedkontor i Stockholm. Alsters filosofi er at teknologi på skal ta større plass i alle digitale satsinger på et tidligere stadium. Derfor jobber selskapet med teknisk analyse, teknisk strategi og med å utvikle og optimalisere kundenes digitale produkter.

Hos Alster samhandler og samarbeider produsenter, arkitekter, utviklere og kvalitetsansvarlige i velfungerende team for å være forberedt på endringer og produsere funksjonelle produkter.