Partnere

Brainforest

Det digitale selskapet Brainforest er en av «Solution Partnerne» våre. De har valgt å bygge netthandelsløsninger med Storm Commerce som netthandelsmotor.

Brainforest har jobbet med kommunikasjon og produksjon av reklame i både stor og liten skala siden 1996. I løpet av siste årene har de kontinuerlig forbedret tilbudet sitt, og tilføyd handelsdesign, merkestrategi og trendinnovasjon samtidig som de har videreutviklet kompetansen de har innen ulike kommunikasjonsstrategier.

Brainforest har også en svært effektiv stab samt en digital avdeling som er helt unik, og som jobber med utvikling i alle dimensjoner. Fra back- og frontend-løsninger til UX-design for nettjenester, apper og en rekke andre løsninger. Brainforest har idag 28 ansatte, og har sitt hovedkontor i Borås.