Partnere

NetRelations

Digitalbyrået NetRelations hjelper kundene sine med å ta de riktige valgene i det digitale skiftet. Med design som metode og kundeopplevelsen i fokus, utfordrer de gammelmodige strategier og former nye digitale forretningsmuligheter. Disse blir virkelighet med teknologisk levering i verdensklasse.

Byrået ble etablert i Göteborg i 2000 og er i dag også representert i Stockholm og Malmö. På de tre kontorene er det til sammen over 90 pasjonerte medarbeidere i form av strateger, UX-spesialister, designere, systemutviklere, grensesnittutviklere og prosjektledere.