News

Så fungerar Google Analytics 4

Har du kommit igång med nya Google Analytics 4 än? Det finns stora fördelar med att redan nu sätta upp en egendom. I den här bloggposten beskriver vi dessa och hjälper dig även med att komma igång genom en enkel och smidig genomgång.

14 oktober 2020 släppte Google en helt ny version av Google Analytics. Den heter Google Analytics 4, förkortat GA4.

Med den nya versionen syns stora förändringar, och alla känner sig kanske inte redo att helt gå över från sina nuvarande egendomar än. Speciellt när det inte är bestämt när tidigare versioner ska fasas ut och stängas ner. 

Med det sagt finns det väldigt stora fördelar med att redan nu komma igång och aktivera GA4. Om du redan nu aktiverar GA4 kommer du att kunna samla analyser och historik för att ha en stark grund när bytet väl ska ske. Du kommer inte att kunna spara och ta med dig data från tidigare versioner, så att redan ha samlat in analyser och data kommer att vara guld värt i framtiden. Det finns med andra ord ingen anledning att skjuta på det – ta tillfället i akt redan nu.

 

Stora förändringar 

Många förstagångsanvändare som är vana vid tidigare versioner kommer förmodligen att höja på ögonbrynen vid första anblick, och ha svårt att navigera. Det finns inte längre några vyer, som bland annat tidigare använts för att ställa in filtreringsmöjligheter och sätta upp mål. Förändringen gör att allt känns rent och avskalat.Ytterligare en markant skillnad är att fokuset har skiftat från sidvisningar till events och sociala händelser. 

Viktigt att ha med sig är att GA4 är en ny produkt, vilket innebär att allt inte är helt på plats. Mycket kommer säkert att åtgärdas och förbättras genom löpande uppdateringar men på sikt kommer nya egendomen helt att fasa ut äldre versioner. Men det är som sagt på sikt och troligtvis en bra bit kvar till dess; vi får nog vänta på några kommande uppdateringar, och även låta alla förändringarna sjunka in, innan allt flyter på helt som det ska. 

 

Sätt upp egendomen nu, men gå inte över helt än. 

Vår rekommendation är att alltså att inte helt och hållet gå över till GA4 än. De nya fördelarna är ännu inte tillräckliga för att konkurrera ut tidigare egendomar. Istället ska man som ovan nämnt sätta upp en egendom i GA4 för att börja samla in data och få in historik. Det finns för tillfället inte slutdatum satt för när de äldre egendomarna uppdateras eller stängs från Google. Men, man kommer inte kunna ta med sig data från gamla vyer och ska redan nu börja samla in ny data via GA4. Och i en snabbt utvecklande bransch är det alltid bra att ligga steget före. 

 

Så kommer du igång med GA4! 

Logga in i Google Analytics och klicka på Administratör nere till vänster. I mittenkolumnen kommer du där se ett val som heter GA4 Setup Assistant. Se bild.

image2

 

Välj sedan att konfigurera en ny egendom. 

Du kan då i nästa steg välja att lägga till en ny sidtagg eller använda befintlig sidtagg.

Om er webbshop ligger på Jetshop Flight och ni i har en UA-kod inlagd under Inställningar -> Statistik är det enklast att välja att använda befintlig sidtagg genom Google Analytics. Detta beror på att GA4 spåras på samma sätt som nuvarande universal-tagg inbyggd i Flight. 

 

image3

Om ni inte har Jetshop Flight kan ni välja att lägga till en ny sidtagg. 

Välj då Global webbplatstagg (gtag.js). 

image1

 

Kopiera denna kod och logga in i Jetshop admin. 

Gå till Inställningar -> Skripthantering.  

Gå in på All pages och klistra in den kopierade koden till Head och spara. 

Ni kommer efter att ha följt stegen ovan ha en ny egendom som heter GA4 men samtidigt behålla era gamla.

Lycka till! 

 

Läs relaterade blogginlägg