ERP-system

Vad är Open source?

Öppen källkod eller öppen programvara, från engelskan open source, avser oftast datorprogram vars källkod är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och distribuera för den som vill. Detta gör att programutvecklare kan återanvända programkod som andra har utvecklat i egna projekt, utan att betala licensavgifter till kodens ägare och de kan anpassa koden till sina användares behov utan att hindras av immaterialrättsliga restriktioner.

Några av de mest kända open source-plattformarna inom e-handel är WooCommerce, Prestashop och OpenCart. Det finns flera CMS som är open source, exempelvis WordPress och Umbraco.

open source

Fördelar med open source kan t ex vara kostnadsbesparingar, flexibilitet och oberoende. En nackdel är att det kräver solida baskunskaper kring teknik och utveckling för att underhålla en lösning som baseras på open source.

Eftersom Storm Commerce är headless så kan du bygga din e-handel i valfri frontend-lösning och kan då exempelvis välja att jobba med ett open source CMS. Med en sådan setup får du en stabil e-handelsmotor i botten som sköter produktinformation, affärslogik och transaktioner kombinerat med en kostnadseffektiv och flexibel lösning för att hantera användarupplevelsen.

Läs relaterade blogginlägg