Customers

VD för tillväxtraketen Hylte delar med sig av lärdomar och kommande expansionsplaner

Vi träffar Anders Carlsson, VD på Hylte som berättar om familjeföretaget inom jakt som nu expanderat med två ytterligare varumärken.

Ni är ett familjeföretag som funnits länge. Vill du berätta lite om bolaget och din egen bakgrund?

– Ja, vi är ett familjeföretag där jag är andra generationen som arbetar i Hylte. Vi har funnits sedan 1911, då i form av en ekonomisk förening liksom många andra lantbruksföreningar vid den tiden. Vi var kvar i den formen fram till 1974 och var då bara ett par anställda. För att enkelt förklara verksamheten så gick lokala lantbrukare ihop för att göra större inköp av exempelvis foder och utsäde.

– Med tiden blev inriktningen mer och mer fokuserad mot jakt och idag är vi störst i Sverige inom området.

– Hösten 2018 hade tillväxten varit väldigt bra under ett par år, driven av e-handeln och då kom Verdane in som ägare. I samma affär investerade Verdane i Maskinklippet, som var stora inom skog / trädgård och nu under hösten kom även Duab-huset in i gruppen som tillför sortiment inom maskiner / verktyg. Så nu är vi 3 bolag och med det har vi breddat oss ytterligare när det gäller erbjudandet.

Det går ju fantastiskt bra för er. Vad är de viktigaste orsakerna till framgången?

– Vi är i framkant gällande digitalisering. Det är med e-handeln vi skapar förutsättningarna för den tillväxt vi har. Vi har också väldigt engagerad personal som bidrar enormt.

Ni har växt både organiskt och via förvärv. Hur ser expansionsplanerna framöver ut?

– Geografisk expansion ligger i startgroparna. Att utöka sortimentet inom respektive bolag är också viktigt. Utveckla sortiment är ett jobb som ständigt pågår hos oss.

Ni bygger ett nytt gemensamt lager för koncernen i Falkenberg. Vad hoppas ni uppnå med det?

– Med ett gemensamt lager skapas många synergieffekter, både organisatoriska och ekonomiska. Fördelarna förstärks ytterligare genom att gruppen har samma IT-system på baksidan. Mot kund har vi olika webbshoppar men baksidan är densamma.

Hur har corona-perioden påverkat er?

– Vi har haft business as usual, till och med bättre än vanligt. Vi har stor tilltro till att hem och fritidssegmentet fortsatt kommer gå bra.

– Vi märker att våra vanliga storsäljare fortfarande går bra men vi säljer mer av sortiment som vanligtvis går lite trögare just nu. Kunderna verkar fördjupa sig mer inom områden och handla utifrån det.

Vi har hört att du ibland går in och tar samtal i kundtjänsten. Varför tycker du att det är viktigt att prioritera en sådan uppgift?

– Ja, det gör jag absolut. Kunden går alltid först och det är allas prioritering hos oss. Det är den DNA och kultur som genomsyrar alla våra bolag. Vi brukar använda uttrycket ”extrem kundvård” internt. Vi ska alltid hitta en lösning så alla känner sig nöjda och inte släppa ut en enda missnöjd kund. Så ser jag att det är långa kötider i växeln prioriterar jag att hjälpa till där. Då får annat vänta. Det finns ingen annan viktigare uppgift.

Vilka var de största utmaningarna ni ville komma till rätta med när ni tog beslutet att gå över till Storm Commerce?

– Vi hade vuxit ifrån vår gamla lösning där frontend och e-handelsbackend var tajt kopplade till varandra och skapade problem för utveckling. Det blev tidskrävande och tungrott.

Vad avgjorde att ni valde Storm Commerce som plattform?

– Med Storm Commerce som hjärtat i vår e-handel kunde vi skapa en flexibel lösning där det finns väldigt få begränsningar. Att Storm Commerce är en headless plattform med öppen struktur var mycket viktigt för oss – vi ska kunna använda systemet efter våra önskemål.

Har Storm Commerce motsvarat era förväntningar?

– Ja det har det absolut. Vi hittade en lösning där vi kan ha korta ledtider från idé till driftsättning.

Vad har varit de största fördelarna med Storm Commerce som plattform för er verksamhet?

– Storm Commerce har ett kompetent och kraftfullt system i grunden men med stor flexibilitet. Den flexibiliteten trycker jag gärna på. Den är väldigt, väldigt bra.

Skulle du rekommendera Storm Commerce som plattform?

– Ja det gör jag gärna. Det hade kanske inte varit helt rätt vid vår första e-handelsresa men nu har det varit klockrent. Vi har mycket intern kompetens vilket är en tillgång när man jobbar med plattformens tekniska lösning. Med intern know-how blir det också roligare att jobba och utveckla med produkten. Då förstår du skönheten i att ha en headlesslösning.

Läs mer om Hylte

Läs relaterade blogginlägg