Partners

NaviPro

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central via NaviPro
Specialist blir man inte över en natt. Under mer än 20 år har vi på NaviPro utvecklat vår kompetens kring affärssystem.

För att e-handeln ska bli en naturlig del av företagets flöden och affärsprocesser behöver e-handelsplattformen integreras med ett affärssystem. Med tanke på hur snabbt teknikutvecklingen går kan det vara smart att du som e-handlare har en skalbar lösning.

Vi levererar affärssystem med hög funktionalitet och flexibilitet för i huvudsak design-, fashion- och modeföretag. Men även för företag i andra branscher där kravet på att kunna sätta sig in i en komplex verklighet är stor. Genom att kombinera affärssystemet Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central med hög kompetens och lång branscherfarenhet inom ekonomistyrning, produktion, logistik och marknadsföring skapar vi effektiva informationssystem åt våra kunder och ger dem en flexibel plattform för framtida tillväxt. Med Microsofts styrka i ryggen kan du dessutom vara säker på att det finns resurser för att affärssystemet även i framtiden kommer att ligga i framkant av IT-utvecklingen.