Partners

Briqpay

Briqpay erbjuder en flexibel B2B checkout samt ett automatiserat registreringsformulär. Briqpay jobbar med lokala och internationella bolag där betalflöden och registreringsformulär anpassas efter varje land och bolags särskilda önskemål. Genom en integration får företag tillgång till alla önskade betalsätt inkl. den egna fakturan i en smidig checkout. Med automatiserade kreditupplysningar och kreditregler kan företag i realtid styra rätt kund till rätt betalsätt.


Några fördelar med Briqpay Registreringsformulär

 • Förenkla nykundsanskaffning genom att minimera antalet steg i processen.
 • Flexibilitet att lägga till och justera efterfrågade fält när det önskas.
 • Alla nya kunders bolagsinformation valideras.
 • Applicera regler på olika parametrar på hur kunder ska hanteras.

Några fördelar med Briqpay B2B Checkout

 • Inkludera samtliga önskade betalsätt i Checkouten, inkl. egen faktura.
 • Ha full kontroll över betalflöden genom direkta kreditupplysningar och ett regelverk att styra utefter.
 • Anpassa Checkouten på landspecifik nivå och väx enkelt in i nya marknader.
 • Gör anpassningar när det behövs utifrån värdefull insikt.

Kontakta Briqpay för mer information

FEED (PIM) is a powerful PIM tool used by many Nordic companies in various industries. The system can easily be set up to retrieve and send product data to and from industry databases, suppliers and customers and to collect all information:
texts and attributes (in your desired languages), pictures, documents and other media files. Link products and take control!
FEED is integrated with Jetshop snd mapped to each customer's installation. iSYS can create integrations with companies' other solutions such as ERP, POS and more. Read more here https://www.isys.no/losninger/feed
InStock is a professional WMS/stockroom solution for large and small businesses. The solution allows you to scan goods and orders so you have control over your stock and flow of goods in the warehouse.

There are a range of benefits:

 • Increased productivity with more effective article processing
 • Fewer instances of incorrect picking, fewer complaints and happier customers
 • Increased traceability and stockroom reporting
 • Better overview of the stockroom and stockroom replenishment needs
 • Package slide level 3
 • Possible extension of Voice Control Pick with VOXON

  InStock WMS is an Android app on a mobile device. You also get a web solution for overview, reporting and administration.