Slik kan du som B2B-forhandler strømlinjeforme samarbeidet med leverandørene dine

I en av våre tidligere artikler satte vi søkelyset på hvordan en B2B-aktør kan ta sine første steg fra å foredle produktene i en PIM til å selge varer på nett til omforente priser som kundene forventer.

Dersom du er en forhandler, og føler deg sikker på denne prosessen, kan det være tid for å se nærmere på hvordan du kan strømlinjeforme samarbeidet med leverandørene dine. Det finnes flere nivåer av mulig integrasjon mellom deg selv og leverandørene, avhengig av hvor langt de har kommet på sin egen digitale reise. Så ta et steg bort fra de manuelle Excel-arkene, og automatiser vareflyten din.

Strømlinjeform prosessene rundt sortimenter

Den enkleste formen for integrasjon er å integrere selve produktkatalogen, men ofte har leverandøren et mye større vareutvalg enn det du selv har som forhandler. For å bøte på dette, er det en god ide å kun importere de produktene du faktisk ønsker å selge. I Norse Commerce skiller vi mellom leverandørens produkter og de varene du legger inn i din egen vareliste. Dette har mange fordeler. Du kan på den ene siden ha flere ulike leverandører av det samme produktet. Samtidig kan du opprette dine egne produkter som er automatisk generert på grunnlag av leverandørens vareutvalg.

La oss anta at du er en forhandler av kontorutstyr, og kjøper inn varer fra en stor leverandør av papirprodukter. Denne leverandøren selger kanskje alt fra kartong til toalettpapir, mens du bare er interessert i printerpapir og konvolutter. Når ditt system er integrert med leverandørens, kan du laste ned hele produktkatalogen, men opprette egne produkter kun fra de kategoriene du er interessert i å forhandle. Dersom leverandøren utvider sortimentet i disse varekategoriene, vil de automatisk bli opprettet som salgbare produkter i Norse Commerce. Dette er en flott måte å strømlinjeforme prosessene rundt vareutvalget på, spesielt hvis du er forhandler innenfor et segment med store og raskt skiftende vareutvalg.

Hvis leverandøren i tillegg skaffer til veie spesielle produktdata, kan dette også brukes som et utgangspunkt for en dataforedlingsprosess.

Priser og lagerbeholdning

Som et neste steg er det naturlig å hele tiden importere priser og lagerbeholdninger som gjøres tilgjengelig fra leverandøren, slik at best mulig pris fra dem også blir dine egne innkjøpspriser. Dersom du som forhandler baserer salgsprisene dine på å legge til en margin på innkjøpsprisen, vil systemet automatisk oppdatere utsalgsprisen hvis leverandøren endrer sine priser. Denne funksjonen i Norce kommer virkelig til sin rett når du ønsker å tilby et omfattende utvalg varer uten å måtte øke omfanget av manuelt arbeid i forbindelse med oppdateringer.

Det kan også være en god ide å hente inn informasjon om leverandørens lagerbeholdning, dersom det er mulig. Denne informasjonen kan brukes for å kommunisere leveranseavtaler til sluttkunden i tilfelle en vare ikke lenger lagerføres, eller dersom leveringen settes bort til tredjepart.

Dropshipping

Det tredje og kanskje litt mer avanserte steget er at leverandøren sender varene direkte til kundene via såkalt dropshipping. Den mest brukte metoden for dette er å lage regler for hvilke forutsetninger som må være til stede for at en bestilling kan sendes direkte til kunden via dropshipping. Om en vare blir "dropshipped" eller ikke kan avhenge av leverandøren, produsenten, egen lagerbalanse, dimensjoner på produktet eller ganske enkelt merking av varen. I moderne handelsvirksomhet er forhandlerens forretningssystem ofte direkte integrert med leverandørens for å kunne fullføre bestillingene. På denne måten kan både innkjøpsordrer og salgsordrer hos leverandøren bli opprettet samtidig. Når bestillingen er registrert hos leverandøren, kan denne sende varene direkte til sluttkunden – eller alternativt til deg som forhandler – for å etablere en felles utsendelse av kundens samlede ordre.

Hvis det skal brukes dropshipping, er det viktig at flere unike krav til deg som forhandler og til din leverandør er oppfylt, slik at denne leveringsmetoden kan benyttes på en sikker måte uten å sette den avtalte leveransen til kunden i fare. Derfor er denne leveringsmetoden som regel noe du benytter sammen med en håndfull av de større leverandørene dine, og i en moden fase av din e-handelsreise.

Foreløpig B2B-guide. Finn ut hvordan du kan akselerere og øke B2B-handelen din online i vår ultimate guide til større, sterkere og raskere B2B-handel!

mockup b2b guide-1Finn ut mer om hvordan du kan
akselerere og booste din B2B-handel på nettet med vår ultimate guide til
større, sterkere og raskere B2B-handel!

 

Les relaterte blogginnlegg