Digital Marketing, Online Sales

De fem största fördelarna med användar­­genererat innehåll – UGC

I takt med att innehållsmarknadsföring seglat upp på de flesta marknadsförares agenda har även användargenererat innehåll, user-generated content, blivit ett välanvänt begrepp. Med hjälp av UGC kan du stärka bandet mellan varumärket och din målgrupp och ofta även sänka kostnaderna för innehållsproduktion samt förbättra konverteringsgraden.

Att företag kan dra nytta av användargenererat innehåll har nog de flesta digitala marknadsförare hört. Varje dag publiceras en stor mängd inlägg, foton och artiklar på sociala medier och bloggar. För företag som vill stärka sin digitala profil är detta en guldgruva. Men varför ska du som e-handlare dyka djupare in på detta område?

Det finns ett antal konkreta vinster att hämta med att maximera nyttan av användargenererat innehåll.

1. UGC är kostnadseffektivt och tidsbesparande

Varje dag publiceras närmare hundra miljoner nya foton och videor på Instagram och närmare 1,4 miljoner nya inlägg på Wordpress. Att kontinuerligt producera nytt och engagerande innehåll som sticker ut i bruset och når ut till kärnmålgruppen är både tids- och resurskrävande. Idag finns många mobila appar och verktyg som kan underlätta många moment i processen, men att få en variation i innehållet som på ett autentiskt sätt återspeglar dina kunder kan vara en stor utmaning. Användargenererat innehåll är ett kostnadseffektivt sätt att få nytt content till dina kanaler.

2. Användargenererat innehåll bygger förtroende hos potentiella köpare

Ett oretuscherat foto som visar dina kunder eller slutanvändare i en vardaglig miljö skapar en mer äkta bild av både varumärket och produkten i sig, vilket i sin tur ökar förtroendet hos målgruppen. En stylad bild tagen i en studio kan ge en bra uppfattning om produktens egenskaper och detaljer, men är svårare för en potentiell köpare att relatera till.

3. Stärker ditt varumärkes community

Content i sociala medier mäts ofta i KPI:er kopplade till engagemang och interaktioner. Men med hård konkurrens är ofta varje förtjänad publicering, mention eller influencer-inlägg guld värd. Genom att återpublicera dina kunders bilder i varumärkets egna kanaler sätter du ett ansikte på ditt varumärkes community och lyfter dina kunder och följare, vilket stärker känslan av gemenskap. Med ett starkt community ökar sannolikheten för fortsatt innehållsskapande som rullar av sig självt och blir en egen viral PR-motor.

4. "Kundskapat" innehåll minskar risken för cart abandonment

E-handelsföretag kämpar ofta mot fenomenet cart abandonment, digitalt avbrutna köp. En skillnad mellan fysisk handel och näthandel är möjligheterna att stimulera till spontana köp, där den fysiska butiksmiljön ofta är lättare att anpassa. Genom att se över vilka element som presenteras för köparen under köpprocessen och optimera med relevant innehåll kan risken för cart abandonment minskas. Med en UGC-lösning kan företaget på ett konkret sätt använda det innehåll som kunderna skapar i sociala medier för att öka konverteringen.

5. UGC ökar både dwell time och konvertering

Ingen vill ha besökare som vänder i dörren. För att öka konverteringsgraden kan du också försöka förbättra din dwell time, det vill säga den tid det tar från att en besökare klickar sig in till dig till dess hen återgår till sökresultaten. Det kan du göra genom att bland annat arbeta med content marketing utifrån ett sökperspektiv. Användargenererat innehåll kan hjälpa din webbplats att få större andel relevant trafik, vilket förbättrar dwell time. Genom att på webbplatsen ta fasta på användargenererat innehåll i form av exempelvis bilder och annat content som användarna delar i sociala medier kan också ofta konverteringsgraden förbättras. Flera av Flowbox kunder har sett en ökning av konverteringsgraden med upp till 20 procent när en UGC-lösning implementerats. Andra studier har också visat att konverteringen ofta kan öka med mellan 20 och 30 procent när UGC adderas till någon fas under köpupplevelsen.

 

––

Helena Nordh Myhrman_circleDetta inläggs är skrivet av Helena Nordh Myhrman, Head of Content på Flowbox. Hon har flera års erfarenhet av innehållsmarknadsföring, native advertising, sociala medier och med en bakgrund som innehållsstrateg på IDG samt chefredaktör. Helena ansvarar för content-strategin på Flowbox och har medverkat i Advisory Board på IHM Business School för Content Marketing-utbildningen.

 

––

DET HÄR KANSKE PASSAR DIG?

>> Därför ökar video på produktsidan konverteringen <<

>> Använd data för att ge kunden en relevant shopping-upplevelse <<

Läs relaterade blogginlägg