News

Det är enkelt när man gillar varandra!

Fusionen mellan Jetshop och Storm Commerce är i full gång. Stefan Sånnell, Chief Revenue Officer tog sig tid för en pratstund om hur arbetet fortskrider i det han kallar en dockning mellan två bolag.

Berätta om din roll i Jetshop/Storm Commerce samgående
Vi har inget uttalat team för fusionsarbetet utan vi jobbar inifrån och ut i teamen. Det behöver ju finnas en överblick över vad som behöver göras och i vilken ordning, men det är framför allt teamen som driver fusionsarbetet. Så min uppgift är egentligen att facilitera i de delar som behövs för att komma igång med arbetet. Att se till att det hela tiden finns på ledningens agenda och på så sätt göra det möjligt för teamen att ha blicken i horisonten.

Skulle det ha varit två jättestora bolag som fusionerade så hade det krävts en massa initialt arbete för att få upp energinivån för en fusion. Här har vi två bolag som båda redan hade full fart framåt, så vad vi behöver göra är att närma oss och docka i varandra. Koordinera ihop det hela, samordna allt vi har på gång. Det handlar egentligen om klassiskt förändrings- och strategiarbete. Vad är det vi ska vara och för vem? Hur ska vi kommunicera det? Att förtydliga den långsiktiga och strategiska planen och bygga kultur för att vinna. Lite business as usual för snabbväxande bolag. Vilket får mig att känna att, visst håller vi på med en fusion, absolut, men det vi primärt gör är förändringsarbete.

Kan du berätta lite om hur arbetet fortskrider?
För att säga var vi befinner oss så måste man veta vad som är end-game. Vid vilken tidpunkt vi är färdigfusionerade tror jag historien kommer visa, och det kommer antagligen vara olika svar beroende på vem du frågar. Det kan vara när vi har ett gemensamt varumärke, det kan vara när vi har en och samma arbetsgivare, det kan vara när alla har samma mejladress eller när vi har en ny och gemensam produkt. Färdig är snarare ett mindset och jag tror att vi senare i tiden kommer säga – ”kommer ni ihåg när vi kom tillbaka efter sommaren 2021, då kändes det att vi var ETT bolag”. I den bemärkelsen skulle vi redan vara färdigfusionerade och resten är uppföljningsarbete. 

Vad är högst upp på din agenda i fusionsarbetet?
Det jag tror att de flesta av våra team behöver just nu är en ökad tydlighet i våra erbjudanden. Helt enkelt hur blir vi ännu tydligare i vårt erbjudande till marknaden? ”Använd den här produkten om du har de här behoven men använd den här produkten om du i stället har dessa behov”. Detta arbete pågår för fullt.

En annan viktig sak är ett gemensamt underlag som säger vad det är för resurser vi behöver tillföra för att vara framgångsrika framöver. Vilka hål och kompetensgap har vi? Vilka förmågor är det som vi tillsammans behöver mer av och hur hittar vi dem?

Och sedan en mycket viktig sak – fest! Vi behöver mer fest för att skapa de så otroligt viktiga naturliga och ibland inofficiella kontaktvägarna inom företaget.

När kommer kunder och partners märka av samgåendet?
Det viktigaste just nu gällande kunder är att de på kort sikt inte märker av samgåendet alls. Det är ett stort fokus för oss, vi måste se till att befintliga kunder inte märker någon skillnad i våra servicenivåer. Vi närmar oss den viktigaste perioden på året, och vi ska se till att allt rullar som vanligt för dem.

Om vi blickar framåt lite så kommer vi kunna öka takten när det gäller ny funktionalitet i våra produkter. Vi har i det sammanslagna bolaget redan nu ett mycket större utvecklingsteam som jobbar tillsammans och det kommer att resultera i en massa ny funktionalitet framöver.

När det gäller våra partners så kommer de såklart också att dra fördelar av den ökade utvecklingstakten i våra produkter, men i det korta perspektivet är det väl framför allt två saker som kommer att märkas. Dels att det finns fler produkter och tjänster i vårt erbjudande, och dels att antalet affärer man har möjlighet att vara med på ökar.

Gillar ni varandra nu när ni lärt känna varandra lite mer?
Ja det gör vi! Vi har samma grundläggande filosofi som vi nästan religiöst tror på; bäst värde för kund och partners skapar vi genom fortsatt fokus på Best of breed, SaaS och API-first. Men det är inte det som får oss att gilla varandra så mycket, utan jag tror att glädjen kommer av att träffa personer som kan och gör liknande saker som du, som du blir imponerad av och som ger dig kudos som betyder något. Det finns inte många personer i Sverige som har tänkt lika intensivt och mycket på hur man skall bygga världens bästa SaaS e-handelsplattform, och så plötsligt träffar du ett helt gäng andra som har gjort just det. Det är verkligen jätteroligt!

Storm har sitt säte i Stockholm och Jetshop i Göteborg. Hur gör ni för att bli sammansvetsade som personalgrupp?
Jetshop-teamet som satt i Stockholm har redan flyttat in i Storm Commerce lokaler vid Slussen. Det går också väldigt fort att resa, det är bara drygt 3 timmar med tåg mellan kontoren i Sverige. Får vi bara till tillräckligt många fysiska möten för att riktigt sätta relationerna, så kommer vi klara oss jättebra med det nya digitala smörgåsbordet av kommunikationshjälpmedel.

Att bygga kultur i en digital tidsålder är ett generellt problem, och där har vi en fördel tänker jag. Vi är ju på tårna för att bygga detta nu, t.ex. kommer vi nog vara bland de första i Sverige som kör en kick-off nu i höst, så fort Coronarestriktionerna lyfter. Det och liknande aktiviteter kommer vara nyckeln här.

Vad ser du mest fram emot gällande samgåendet?
Jag tror att eftersom det funnits ett growth-mindset hos alla så har den här fusionen bästa förutsättningar att lyckas, att 1+1 blir 3. Det finns inget som talar emot att det här blir en jättebra fusion. Jag tror den kommer skapa magi!

Personligen ser jag fram emot att få en helt ny frekvens på antal vinster, alltså nya kunder och partners. När man kan heja på fler lag så vinner man oftare. Vi blir något mycket större tillsammans och kommer kunna komma ut starkare med våra budskap. Det är kul att nu kunna grodhoppa framåt!

Läs relaterade blogginlägg