ERP-system

Vad är Unified Commerce?

För att förstå Unified Commerce så är det bra att förstå den resa som handeln genomgått de senaste åren. Från singelkanal där enbart en försäljningskanal erbjuds – via multikanal där olika fysiska och digitala kanaler lever sida vid sida – till omnikanal och Unified Commerce där de olika kanalerna samverkar med varandra i syfte att erbjuda en sammanhållen kundupplevelse i alla kanaler.

Resan mot Unified Commerce

Men vad är egentligen skillnaden mellan omnikanal och Unified Commerce? Något förenklat så rör omnikanal primärt den transaktionella delen av försäljning, medan Unified Commerce är mer fokuserad på själva shoppingupplevelsen.

Unified Commerce sätter kunden i centrum i syfte att skapa en personaliserad kundupplevelse i realtid. Istället för att se olika kanaler som egna silos som ska samverka med varandra, så ser man alla kanaler som delar av en och samma helhet och det finns ett tydligt fokus på att skapa en enhetlig upplevelse för kunden, oavsett kanal. Kunden ska kunna röra sig helt friktionsfritt mellan olika kanaler i sin köpresa. Ett köp ska kunna påbörjas i vilken kanal som helst och avslutas i vilken kanal som helst. För att det ska fungera i praktiken så krävs det att försäljningskanalerna alltid är synkade.

Med omnikanal finns det en risk att kunden upplever flera olika verkligheter då data och funktionalitet ofta hanteras i olika system som inte alltid är i synk. För att verkligen lyckas måste handlaren ha all kunskap om kunden och all data integreras allra helst i ett och samma system. Om det finns flera system behöver dessa tala med varandra i realtid. Målet är att skapa en friktionsfri värld där endast en sanning existerar.

Med Unified Commerce finns det inte någon skillnad i data mellan olika kanaler. Det ger förutsättningar att kommunicera och interagera med kunden genom hela kundresan, oavsett hur varje enskild kundresa ser ut och vilka touchpoints den innefattar. Genom att knyta kunden till sig hela vägen fram till köp så ökar sannolikheten för att avslutet faktiskt sker i en av de kanaler som man själv erbjuder, istället för hos en konkurrent.

Läs gärna om vår adapter med kassasystemet Sitoo som gör det möjligt att skapa moderna Unified Commerce-lösningar på ett effektivt sätt!

 

Läs relaterade blogginlägg