Partners

Gung

Gung är ett webbaserat system för orderläggning och Produktinformations lösningar (PIM). Vi förlänger och utnyttjar den befintlig affärslogik i ditt affärssystem med en användarvänlig webbportal. Det gör att våra kunder fokuserar på att förbättra kundupplevelse, effektivisera orderprocesser för att kunna öka försäljningsvolymen och frekvensen på flödet från kunder.

Våra kunders kunder, säljare, kundservice, agenter och distributörer kan arbeta var som helst. Det tydliga och enkla gränssnittet gör att alla kan använda det och minska belastningen på kundservice. Samt öka nyttan genom att där de är hitta information, skapa produktkataloger och lägga order som blir klara i affärssystemet.