Partners

Pearl

På Pearl investerar man avsevärt i moderna lösningar, projektmetoder och expertis inom olika branscher och vertikaler för att hjälpa deras kunder att bli mer effektiva. Detta gör att anpassningen till en ny lösning tar mindre tid och energi för deras kunder.

Pearl strävar alltid efter att etablera långsiktiga partnerskap med deras kunder. Partnerskap innebär ett nära samarbete som gör att de kan fokusera på deras kunders behov och utveckling både kortsiktigt och långsiktigt eftersom landskapet inom Digital Commerce förändras snabbt. Pearl ligger därför i framkant av den tekniska utvecklingen och förser kunderna med innovativa lösningar både för B2B och B2C.

Pearl har funnits sedan 2006 och var en av pionjärerna inom Norden när det gäller att hosta och implementera molnlösningar för ERP och Commerce. Pearl etablerades eftersom de såg att många kunder behövde bättre IT-lösningar för att stödja sina affärsprocesser. Pearl ville erbjuda marknaden något som de upplevde saknades: återanvändning av IT-mallar, processer och best practicies, vilket de har lyckats ganska bra med hittills. Att använda deras mallbaserade tillvägagångssätt i projekt frigör tid att fokusera på innovation och gör det möjligt för dig att ta ditt företag till nästa nivå.