ULTIMATE NORDIC

B2B-orienterte Ultimate Nordic presenterer digital storsatsing for sluttbrukere

Ultimate Nordic er en ledende distributør innen sport, friluftsliv, proff industri og profil i Skandinavia og retter seg mot en mengde store forhandlere.

Bakgrunn

Ultimate Nordic er en ledende distributør innen sport, friluftsliv, proff industri og profil i Skandinavia og retter seg mot en mengde store forhandlere. Omsetning historisk har tidligere kun vært rettet mot B2B segmentet, men av ulike strategiske årsaker bestemte de seg for å finne løsninger og øke satsingen mot B2C-segmentet. Svaret ble en digital storsatsing, hvor fokuset lå på finne en plattform som ga kostnadseffektivitet og fleksibilitet, for blant annet å kunne drive flere butikker på en felles back-end. Etter en større gjennomgang ble det besluttet å samarbeide med Norce noe som har gitt gode resultater. Her forteller vi hvordan.
Ultimate-Nordic-Detalj

Direkte mot sluttkunde

B2B har alltid vært, og kommer alltid til å være bedriftens primære virksomhet. Ultimate Nordic har i dag en portefølje på 65 merkevarer, med ulik størrelse og målgruppe.

Det ble kartlagt flere fordeler ved å komme nærmere sluttbruker og skape mer merkevarebevissthet, noe som igjen la føringer for å samarbeide med en plattform som raskt kunne skalere opp flere nettbutikker til en fornuftig tid og kostnadsramme.

Overordnet målsetting

Ultimate Nordic har en visjon om å bygge en sterkere merkevare og øke spredningen sin ved å lansere flere butikker i og utenfor det norske markedet.

Vi har en klar ambisjon om å bli sterkere i nye kanaler mot B2C og e-handel. Derfor var vi ute etter et skalerbart system som forenklet både internarbeidet vårt, salg og kommunikasjonen mot alle våre markeder.

 

Boka möte

Utfordringer

Det krever mye planlegging å lansere flere nye kanaler, slik at både interne rutiner og håndtering blir strømlinjet og effektivt. Et annet sentralt element er kostnadsbildet med tilhørende drift og løpende support. Ultimate Nordic var avhengig av en partner som tok en aktiv rolle i dette med klare rollefordelinger. Det ble derfor bygd en strømlinje for ulike front-end for ulike merkevarer så vel som én back-end struktur for smidig intern håndtering.

Den kanskje aller viktigste faktoren var likevel at de nye kanalene ikke fikk gå på bekostning av den primære B2B-en. Merkevarene skulle styrkes, men og måtte ikke sprike i kommunikasjonen omkring pris og målgruppe.

Ultimate-Nordic-Leathermann

Hvorfor falt valget på Norce?

Hovedårsaken til at Norce ble valgt ut som plattformleverandør og samarbeidspartner, var løsninger som gjør det enkelt å bygge flere butikker på en og samme plattform.

Vi var ute og søkte blant flere løsninger. Men det Norce
hadde å tilby var mest komplett og tilpasset oss. Deres løsninger gjorde alt veldig smidig. Og fra vi signerte tok det ikke lang tid før vi var i gang med lanseringer.

Ultimate Nordic har dessuten et relativt lite team, noe som gjør at vi har behov for en proaktiv og kunnskapsrik partner. Norce støtter opp med rett kompetanse både før og etter lansering, og har en langsiktig partnermodell.

Brusletto

Løsninger

Prosjektet ble startet sammen med Norce i begynnelsen av 2020. Da hadde bedriften ingen nettbutikker. Til nå er fem butikker etablert i samarbeid med Norce: Brusletto, Leathermann, Ledlenser, Markabutikken (for Skiforeningen) og for 2021 skal seks ytterligere butikker etableres.

Ledlenser

Multishop

Norce multishop-løsning muliggjorde at flere varemerker kunne re-anvende designelementer men samtidig få sitt eget uttrykk. Dette gir gjør at både tidslinje og kostnadsbilde pr varemerke holdes på et fornuftig nivå. Løsningen innebærer én back-end og én felles innlogging. Det gjør at samtlige parter kan jobbe mer effektivt, noe som fører til økt produktivitet og lavere kostnader.

Det er utrolig smidig å jobbe med én back-end og samtidig flere front-ends. Det gjør at vi nå kutter ned på unødvendig tidsbruk og kan jobbe mer effektivt, sier Espen Vikanes på Ultimate Nordic.

 

Leathermann

E-commerce Strategy Manager

Norce ESM kom til nytte som en kyndig ressurs og e-handelsekspert. E-commerce Strategy Managers har som oppgave å bistå med informasjon, trender og muligheter for å sikre gode strategiske beslutninger og kvalitative analyser.

Gjennom samarbeidet mellom flere implementerte kompetanser oppstår det utallige muligheter for våre etablerte butikker. Og sammen med Norce ESM-er kan vi føle på en trygg utvikling i fremtiden, fortsetter Espen.

 

Skiföreningen

Webbyrået Ebeling som designpartner

Ebeling har stått for all design og UX gjennom hele prosjektet og har vært en solid bidragsyter for mutishop-løsningen. Målsettingen var å skissere ut et design som var i tråd med bedriftens ulike varemerker og deres ulike retningslinjer.

Kommunikasjonen mellom partene har vært eksemplarisk gjennom hele prosjektet sier Espen.

 

 

Styrket Brand Awareness

Samarbeidet med Norce har skapt en plattform som gir varemerkene et nytt fundament for økt spredning ut mot sluttbrukere og forhandlere.

Merkevarebygging har gjort det enklere å kommunisere både informasjon og inspirasjon for å engasjere målgruppene.

Effektive interne prosesser

Felles back-end og flere front-ends innebærer mer kostnadseffektivitet og kort tidslinje for å sette opp butikker. Dessuten blir dialogen enklere og prosessen blir strømlinjet.

Oppsummering

Ultimate Nordic har siden begynnelsen vært en sport- og friluftsleverandør som kun har hatt fokus på B2B. For å kunne gi sluttkunden tilgang til det fulle sortimentet sitt, startet de sammen med Norce et omfattende prosjekt som innebar flere nye nettbutikker, rettet mot sluttbrukeren. Sammen med Norce og designpartneren Ebeling ble det lansert fire nye nettbutikker i 2020. Alle springer ut fra Norce multishop-løsning som tillater flere butikker å dele samme rammeverk. Hver butikk som ble lansert har hatt stor fremgang, og det planlegges flere butikker både i og utenfor det norske markedet i 2021.

Ultimate-Nordic-Omslag