ULTIMATE NORDIC

B2B-orienterade Ultimate Nordic presenterar digital storsatsning för slutkonsumenter

Ultimate Nordic är en ledande distributör inom sport, friluftsliv samt bygg- och profilkläder till en mängd stora återförsäljare.

Bakgrund

Ultimate Nordic är en ledande distributör inom sport, friluftsliv samt bygg- och profilkläder till en mängd stora återförsäljare. Deras försäljning har tidigare enbart varit fokuserad på B2B, men för att bättre kunna nå ut med sitt fulla sortiment till slutkonsument bestämde de sig för att hitta lösningar och öka satsningen mot B2C-segmentet. Svaret blev en digital storsatsning, där fokus låg på att hitta kostnadseffektivitet och flexibilitet för att bland annat driva flera butiker på gemensam back-end. Efter en större genomgång av alternativ föll valet på att samarbeta med Norce för att bygga en framgångsrik e-handelslösning, något som har gett goda resultat. Här berättar vi hur.
Ultimate-Nordic-Detalj

Direkt mot slutkund

B2B har alltid varit och kommer alltid att förbli företagets primära verksamhet. Ultimate Nordic har idag en portfölj med 65 varumärken, med olika storlek och målgrupper. 

Flera fördelar identifierades genom att komma närmare slutanvändaren och skapa mer varumärkeskännedom, vilket i sin tur gav riktlinjer för samarbete med en plattform som snabbt kunde skala upp flera webbutiker till en rimlig tid- och kostnad. 

Övergripande målsättning

Ultimate Nordic har en vision om att bygga ett starkare varumärke och öka sin spridning, och det genom att lansera flera shoppar på och utanför den norska marknaden.

Vi har en klar ambition att bli starkare i nya kanaler mot B2C och e-handel. Därför var vi ute efter ett skalbart system som förenklade både vårt internarbete och även försäljningen och kommunikationen mot alla våra marknader.

 

Boka möte

Utmaningar

Att lansera flera nya kanaler kräver stor planering för att både interna rutiner och för att se till att kostnader nyttjas effektivt. En annan central del är kostnadsbilden för tillhörande drift och support. Ultimate Nordic var beroende av en partner som tog en aktiv roll i detta med tydliga rollfördelningar. Det fanns ett behov av lösningar för flera front-ends för flera olika varumärken samt en back-end struktur med en smidig hantering.

Det kanske allra viktigaste faktorn var dock att den nya kanalen för B2C inte fick ske på bekostnad av den primära B2Bn. Varumärket skulle stärkas, men fick inte skilja sig i kommunikation om pris och målgrupp.

Ultimate-Nordic-Leathermann

Därför föll valet på Norce

Huvudanledningen till att Norce valdes ut som plattformsleverantör och samarbetspartner var lösningar som gör det enkelt att bygga flera shoppar på en och samma plattform.

– Vi var ute och letade bland flera lösningar. Men det Norce erbjöd var mest komplett och anpassat för oss. Deras lösningar gjorde allt väldigt smidigt. Och från att vi signade tog det inte lång tid innan vi var igång med lanseringar.

Ultimate Nordic har dessutom ett relativt litet team internt, något som gör att vi har behov av en proaktiv och kunnig partner. Norce stöttar upp med rätt kompetens både före och efter lansering, och har en långsiktig partnermodell.

Brusletto

Lösningar

Webbprojektet startades tillsammans med Norce i början av 2020. Då hade företaget inga nätbutiker överhuvudtaget. Nu är fem butiker etablerade i samarbete med Norce: Brusletto, Leathermann, Ledlenser, Markabutikken (for Skiforeningen) og for 2021 skal seks ytterligere butikker etableres.

Ledlenser

Multishop

Norce multishopslösning gjorde det möjligt för flera varumärken att återanvända designelement men samtidigt få sitt eget uttryck. Detta innebär att både tidslinjen och kostnadsbilden per varumärke hålls på en rimlig nivå. Lösningen innebär en back-end och ett gemensamt inlogg används för flera olika front-ends. Detta gör att samtliga parter kan arbeta mer tidseffektivt – vilket leder till ökad produktivitet och lägre kostnader.

Det är otroligt smidigt att jobba med ett back-end och samtidigt flera front-ends. Det gör att vi nu kortar ner onödig tid och kan arbeta mer effektivt, säger Espen Vikanes på Ultimate Nordic.

 

Leathermann

E-commerce Strategy Manager

Norce ESM kom till nytta som en kunnig resurs- och ehandelsexpert. E-commerce strategy managers har som uppgift att bistå med information, trender och möjligheter för att säkerställa goda strategiska beslut och kvalitativa analyser.

Genom samarbetet med flera insatta kompetenser uppstår otaliga möjligheter för våra etablerade shoppar. Och tillsammans med Norce ESMs kan vi känna en trygg utveckling för framtiden, fortsätter Espen.

 

Skiföreningen

Webbyrån Ebeling som designpartner

Ebeling har varit ansvarig för all design och UX under hela projektet och har varit en viktig del i multishopslösningen. Målsättningen var att skissa fram en design som gick i linje med företagets varumärke och riktning mot B2B.

Kommunikationen alla parter sinsemellan har varit exemplarisk, säger Espen.

 

 

Starkare Brand Awareness

Samarbetet med Norce har skapat en plattform som stärker varumärket och möjliggör för ökad spridning bland både slutkonsumenter och återförsäljare.

De nya brandingkanalerna har gjort det enklare att kommunicera både information och inspiration för att engagera målgrupperna.

Effektiva interna processer

Med den gemensamma back-enden och flera front-ends har det inneburit mer kostnadseffektiva metoder att sätta upp shoppar. Dessutom blir dialogen enklare mellan flera parter.

Sammanfattning

Ultimate Nordic har sedan starten varit en sport och outdoor-leverantör med enbart fokus på B2B. För att kunna ge sina slutkunder tillgång till sitt fulla sortiment startade de tillsammans med Norce ett omfattande projekt som innebar flera nya nätbutiker helt riktade mot slutkonsument. Tillsammans med Norce och designpartnern Ebeling lanserades fyra nätbutiker 2020. Alla utifrån Norce Commerce multishop-lösning som låter flera butiker dela samma ramverk. Varje butik lanserades med stor framgång och det planeras fler butiker både i och utanför den norska marknaden 2021.

Ultimate-Nordic-Omslag