E-commerce

Vad är best-of-breed?

Best-of-breed (bäst i klassen) – betyder att man sätter samman system av de bästa tillgängliga komponenterna på marknaden. Varje komponent, eller delsystem, är specialiserad för att hantera en specifik funktion som utgör en delmängd av ett komplett system.

Moderna e-handelsplattformar är byggda för att du enkelt ska kunna sätta samman en best-of-breed-lösning bestående av spetskomponenter från olika tredjepartsleverantörer. Det kan t ex röra sig om publiceringsverktyg (CMS), sök- och rekommendationstjänster, CRM, olika verktyg för kundtjänst etc.

Med en best-of-breed-lösning blir det enklare att underhålla respektive komponent. Du kan förändra och uppgradera snabbare och mer modulärt. Ett helintegrerat system kommer alltid att innebära kompromisser och anpassningar som kan vara svåra och dyra att underhålla och vidareutveckla i takt med att din digitala affär förändras. Systemens flexibilitet hänger helt enkelt inte med ändrade verksamhetsbehov.

En e-handelslösning som kan implementeras och vidareutvecklas flexibelt är en fördel i dagens snabbrörliga digitala värld. Storm Commerce har öppna och moderna API:er som möjliggör smidig integration med såväl tredjepartssystem som egenutvecklade applikationer.

 

Läs relaterade blogginlägg