E-commerce

Dropship – vad innebär det för B2B-företag?

Vi utökar vårt sortiment! Det är ofta ett givet svar för återförsäljare när de undrar vad de kan göra för att öka sin omsättning. Det är dock långt ifrån lika självklart att man faktiskt vill utöka sitt eget lager i samma utsträckning då det binder en hel del kapital. Lösningen kan istället vara att göra detta i samarbete med sina leverantörer, så kallad dropship, men vad innebär det egentligen?

Dropshipping innebär att du som återförsäljare säljer varor som du själv inte lagerför, utan istället låter din leverantör skicka varorna direkt till slutkund. Det första man bör förstå innan man ger sig på dropship är att man som handlare delegerar en del av sin affär till en part som inte kan påverkas lika lätt som sina egna processer. Detta kräver att man har tillit till sin leverantör samt att de har system och processer på sin sida för att hantera den här typen av handel. I ett första steg lämnar man över leveransansvaret för en order där du som handlare gör vissa utfästelser på sajten när och hur varorna ska levereras. Kanske är det endast vissa varor på ordern som ska dropshipas och kunden förväntar sig ett visst fraktsätt till ett visst ombud som du som handlare brukar använda dig av. När leveransen sen kommer i flera kollin och kanske till olika destinationer kan kunden undra lite vad som händer om kommunikation inte varit tydlig. Även om du har lagt över leveransansvaret till leverantören så är det fortfarande du som är ansvarig för allt annat som hör e-handel till, så som kundservice, returer, garantier, service mm.

Trimma processerna för dropship

Hur ska man då gå till väga för att trimma in processerna? Vår rekommendation är att börja i liten skala med ett fåtal produkter hos endast en leverantör som du har ett bra förhållande till. Här kan man börja med manuella processer så att dropship-ordrar kanske genererar ett mail hos någon som lägger en beställning hos leverantören och följer den från plock-och-pack till leverans hos kunden. På så sätt kan man snabbt se vilka svagheter som finns i kedjan för att förstå vad som behövs när man lanserar detta i större skala.

När man känner att man trimmat in det mesta kan det vara dags att ta detta till nästa nivå och då behöver man ofta någon form av systemstöd. För att kunna ge bra leveranslöften till kunden behöver man kunna visa lagerstatus för respektive produkt, inte bara vad man har i eget lager, utan även vad leverantören har i lager samt förväntad leveranstid. Här finns det en del specialfall att fundera på. Vissa produkter kanske man bara dropshipar när man har slut på eget lager medan andra produkter alltid skickas via dropship. I vissa branscher är det dessutom vanligt med multipla leverantörer per produkt vilket ställer krav på att veta vilken leverantör som ska användas vid varje givet tillfälle.

När ordern väl är lagd är det ett par saker till att tänka på. Eftersom leverantören kan ha andra beställningar på ingång gäller det att vara snabb för att “paxa” just din kunds beställning. När ordern väl har kommit ner i affärssystemet gäller det att kvickt lägga motsvarande inköpsorder gentemot leverantören. Då måste ditt ERP vara med på noterna och inte kräva manuell handpåläggning vilket eventuellt dröjer flera timmar och att det i värsta fall är tomt på hyllan när väl ordern kommer dit. Dessutom behöver din e-handelslösning kunna förmedla vilken leverantör som kunden förväntar sig stå för leveransen.

Dropship kan vara ett kraftfullt verktyg men det kräver att man förbereder sig själv och sina leverantörer ordentligt. Kontakta gärna oss på Norce om du vill veta hur vi kan hjälpa dig med dropship!

mockup b2b guide-1I vår B2B-guide kan du upptäcka nya sätt att möta dina kunder och deras förväntningar online med en modern B2B-handel. Lär dig hur du digitaliserar och moderniserar din B2B-försäljning och förbättrar din kundupplevelse.

 

Läs relaterade blogginlägg