TICKET COMMERCE

Sveriges största nöjesbolag digitaliserar biljettförsäljningen med Ticket Commerce

Parks and Resorts, Universeum och Liseberg är välkända inom besöksnäringen och har bidragit till att göra Sverige mer attraktivt. Men det är mer som nöjesparkerna har gemensamt. Med Norce som plattformsleverantör har samtliga satsat på digitalisering med hjälp av Ticket Commerce – en plattform skräddarsydd för digital biljettförsäljning. För respektive bolag har Ticket Commerce underlättat en digital förflyttning; enklare bokning, minskade köer och trängsel, bättre planering och inte minst en markant ökning i omsättningen online.

I detta case undersöker vi djupare hur Ticket Commerce har använts av våra kunder för att nå lysande resultat och bättre förutsättningar för den digitala omställningen efter corona.

Vad är Ticket Commerce?

Ticket Commerce är Norce dynamiska plattform utvecklad för att helt stödja försäljning och leverans av digitala produkter som exempelvis entrébiljetter, årskort m.m. Plattformen byggs som en fullservicelösning eller helt headless i webben och är utvecklad för att ge fullständig kontroll över front-end. Med plattformen kommer en mängd möjligheter, där enklare biljettförsäljning är fokusområdet. Den digitala plattformen, och flexibiliteten som kommer med den, underlättar bland annat hanteringen av tidsbokningar markant. Detta blir en stor fördel för den som vill korta ner köer, förenkla planering och i sin tur minska trängsel.

 • Försäljning av biljetter och årskort
 • Avancerade biljetter med tidsbokning, slothantering, gruppbiljetter, split-moms m.m.
 • Handelsvaror
 • Checkout: KCO, fraktsätt med digital leverans via SMS/Mail/PDF
 • Barcodes
 • ”Winning Together” – The e-commerce strategy manager Team

Parks and Resorts

Parks and Resorts har roat och engagerat människor i 135 år och driver nu fyra av landets främsta upplevelseparker: Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland.

parks-loggor-1

Den digitala resan började när Parks and Resorts för tio år sedan eftersökte en plattform som bättre kunde tillgodogöra deras digitala behov. Ett samarbete med Norce resulterade i Ticket Commerce har sedan dess använts för att utveckla företaget framåt.

Samtliga av parkerna har dessutom gjort ett webbskifte de senaste åren där varje park innan hade sin egen front-end, vilket nu har konsoliderats till en gemensam lösning för alla parkerna att dra nytta av. För varje park har skiftet lett till skenande ökning i konvertering, och dubblad omsättning online.

– Nu unifierar vi front-end från att tidigare ha legat på fyra miljöer hos olika byråer, till att det hanteras på koncernnivå. Den gemensamma och flexibla plattformen möjliggjorde en snabb digitalisering som drevs på av covid-19. Något som faktiskt resulterade i ett onlinerekord trots alla tuffa omständigheter som pandemin förde med sig.

Boka möte

Målgrupp

I stort sett alla parker riktar sig till barnfamiljer där barnen är upp till 13-14 år. Sedan är det ett glapp upp till 20-årsåldern, då man kommer tillbaka men börjar gå med kompisar istället för föräldrar. Gröna Lund är undantaget som även är starkt bland tonåringar tack vara konserter och attraktioner som lockar målgruppen. Där är utmaningen istället att skapa lösningar för ungdomar som ännu inte fått åtkomst till smidiga betallösningar som t.ex. swish.

– Båda målgrupperna har vi nått ut till bättre genom Ticket Commerce. Vi håller dessutom på att förenkla ytterligare för barnfamiljer. Man ska kunna köpa flera varianter och inte bara separat för barn och vuxen.

Övergripande mål

Parks and Resorts vill kunna leverera en upplevelse i världsklass. Och den börjar redan vid köpet.

– Vi vill kunna leverera så mycket wow-känsla som det bara går. Därför har vi i vår agila modell bytt ut MVP till MWP – Minimum WOWable product. Och vi arbetar ständigt för att digitalisera och underlätta. Sen har corona påskyndat allt. Ett exempel på det är att vi hade en 5-årsplan för att bli kontantfria, och det är vi redan nu.

Kolmården-Biljett

Utmaningar

Parks and Resorts utmanar sig själva genom att ständigt söka efter nya lösningar för att engagera och underlätta för sina målgrupper. Och den allra största utmaningen i nuläget är förstås att förhålla sig till corona. Oförutsägbarheten gör det svårt att planera för framtiden, särskilt gällande rekrytering.

– Vi har byggt ett system tillsammans med Norce där man kan boka slottider, vilket kommer att vara grundläggande för att hantera säkra bokningar. Hela den omställningen gjordes förhållandevis enkel tack vare Ticket Commerce. Utöver det har vi i vårt långa samarbete med Norce arbetat fram skräddarsydda lösningar och även satsat på marknadsföring för att nå ut smidigt och engagera målgruppen. Något som verkligen har gett resultat.

Varför föll valet på Norce och Ticket Commerce?

– När vi valde Ticket Commerce, kom vi från “väskan på magen” och pappersbiljetter, till att sälja online. Vi är extremt nöjda som leverantör, och det har aldrig varit aktuellt att byta till någon av konkurrenterna. Allt började med att vi inte kunde hitta en plattform som passade vårt behov. Det var då som Norce på uppdrag av oss skapade en kundunik lösning som sedan utvecklades till Ticket Commerce.

Stor fördel med att minska köer

– En av våra kanske viktigaste lösningar gäller framförallt entrén. Med Ticket Commerce kan du köpa entrébiljett till mobilen och då få en ombokningsbar entrétid. Tack vare det har vi kunnat korta ner köerna och minska trängseln markant.

Viktiga KPI-värden

– Vi vill höja snittordervärdet, men den viktigaste KPI:n är ett högt nöjd gästindex. Målet är att över 80% av gästerna ska ha gett 4 eller 5 på alla punkter.

Lösningar

Genom stöden som finns i Ticket Commerce, har Parks and Resorts kunnat arbeta mer flexibelt, ökat försäljningen och skapat bättre förutsättningar för besökare att smidigare handla digitalt. Sedan har expertisen från kontaktpersonen varit en extra tillgång utöver det vanliga.

– Norce har varit till stor hjälp, speciellt vår kontakt vi har med vår egen kontaktperson. Kommer man på en idé som känns för enkel så får vi hjälp till att göra den mer utvecklad. Det är skönt att ha en erfaren e-handelspartner som är mer än en konsult.

I sina kundsamarbeten utvecklas Norce ständigt, både som kunskapspartner och plattformsleverantör.

Sms-biljetterna extra uppskattade

– Det är sms-biljetterna som har fått onlineköpen att strömma in. Där har teknikplattformen varit otroligt viktig.

Smidiga integrationer

– Driftsäkerheten är verkligen något att lyfta. Sen finns det väldigt bra integrationer med betallösningar och presentkort. Vi har aldrig varit oroliga över hur vi ska driva försäljning och liknande.

kolmordenmockups-1

Universeum

Universeum startade 2001 med syftet att väcka barn och ungas intresse och engagemang inom ämnena teknik och naturvetenskap.

För att stärka erbjudandet och göra det mer tillgängligt började Universeum att satsa mer på ett digital försäljningssystem – och ett samarbete med Jetshop tog form. Universeums hemsida gick live på Ticket Commerce 2018, vilket har inneburit en fantastisk utveckling i omsättning och även lett till smidigare hantering av kassan, entrén och digitala biljetter.

2bf632e2-3ff5-4479-9be3-10499ee2e6bb (kopia)

Målgrupp

När de kommer till biljettförsäljning vill Universeum att besökaren ska köpa sin biljett i god tid före sitt besök online. Det förenklar och förbättrar besöket både för Universeum och dess gäster. Självklart har corona medfört ett större fokus på digital utveckling. Den viktigaste målgruppen är barnfamiljer och där syns stora utvecklingsmöjligheter framöver genom olika lösningar som underlättar besöket.

– Under corona gick vi från 20% sålda biljetter online till hela 80%. Den stora försäljningsökningen skedde när vi under sommaren 2020 införde tidslotter för våra besökare. Med detta förändrades köpresan markant samtidigt som våra besökare fick en bättre och säkrare upplevelse.

Nu är nästa alla biljetter är idag kopplade till slottar vilket leder till att Universeum kan hantera gästflöden på ett helt annat sätt. I dagsläget har Universeum inte valt att koppla årskortsinnehavarna och de biljetter som köps via hotellen till specifika tider. Det är nästa nästa steg i utvecklingen.

Gröna-Lund-Desktop

Övergripande mål

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en av de tio mest besökta upplevelserna i Sverige. Det gör Universeum till en viktig arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Företaget ger barn och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på.

– 2019 besöktes Universeum av 600.000 besökare och det finns självklart stora vinster för oss att hitta digitala lösningar som underlättar besöket. Vi vill bli självklart bli bättre på vår ekonomiska affär men vinsten att sluta trycka 600.000 biljetter varje år var viktigare för oss, eftersom vi vill hela tiden minska vår miljöpåverkan.

Utmaningar

Att hitta rätt lösningar för kompatibilitet och slottider har uppmärksammats som stora utmaningar. Lösningar som behövs dels för att enklare kunna kontrollera och effektivisera biljetthantering, dels för att göra allt coronasäkert.

– Vi har redan mycket funktionalitet i våra system. Utmaningen blir därför att göra allt kompatibelt. Ytterligare en utmaning var att hantera slottider och göra det på ett enkelt sätt. I somras var vi slutsålda 17 dagar i rad och det trycket och det restruktioner som då fanns hade vi aldrig klarat utan slottider på plats. Tur nog har Norce kunskap, driv och engamang i frågan. Utan hälpen hade vi aldrig fått lösningen på plats på så kort varsel.

Varför föll valet på Norce och Ticket Commerce?

Starkt renommé och goda erbjudande gjorde att Norce stack ut i mängden av konkurrenter med liknande erbjudanden.
– Norce har starka kunder i portfolion och är branschledande i frågorna. De är även precis som oss belägna i Göteborg. Redan från start kände vi att vi fick ett bra bemötande. Utöver det är deras tekniska förståelse för hur nätet fungerar i framkant. Vi fick känslan av att Jetshop ville fortsätta utveckla vår produkt för att ligga i framkant, vilket vi själv inte har tid och resurser att göra.

Viktiga KPI-värden

– Vi vill underlätta biljettköpet så att de ska vara så enkelt och med så få klipp som möjligt. En föräldrar med två barn ska utan problem kunna ta fram mobilen och kunna genomföra ett köp på plats. Självklart är även andelen köp digitalt en viktig KPI för oss.

Lösningar

Den dynamiska plattformen i kombination med expertkunskap från Norce blev nyckeln till den framgångsrika utvecklingen.

– Det har alltid funnits ett behov av göra bokningar smidigare och att minska trängsel, men efter corona är det något livsviktigt. Ticket Commerce har alltså alltid varit en viktig plattform som har gjort det enkelt för oss att hantera försäljningen digitalt. Men när vi tänker framtid kommer den att vara ännu mer betydelsefull.

ticketsuni

Liseberg

Liseberg är Göteborgs ansikte utåt inom besöksnäringen och ett landmärke. Historiskt sett har nöjesparken haft fysiskt fokus, men under senare år har det digitala engagemanget vuxit.

liseberg-logotyp-black

Utmaningar

När Liseberg kom i kontakt med Norce och satsade på Ticket Commerce tredubblades omsättningen från 50 till 150 miljoner, i relation till att företaget digitaliserade och synliggjorde sitt erbjudande för sina gäster. Inför 2021 planeras storsatsningar på FSG online; digitala erbjudanden och destinationsperspektion som fungerar sömlöst mellan kommande vattenpark, hotell och nöjespark. I den digitala förflyttningen används Ticket Commerce som en flexibel plattform och möjliggörare.

Övergripande mål

Liseberg har som målsättning att upplevas som ett sammanhållande varumärke. Samma känsla ska förmedlas i e-handeln som i hotellet, nöjesparken och snart även vattenparken. Det är viktigt att all systemarkitektur fungerar sömlöst.

Mockup - Liseberg - laptop

Den digitala innovationskraften har utgjort en tröskel som Liseberg genom effektiva lösningar vill ta sig över.

– Först nu har vi organiserat oss för att utveckla Lisebergs digitala transformation, eftersom vårt mål är 100% digital försäljning.

Ytterligare en utmaning är att förklara för kunden varför vi flyttar till mer digitalt.

– Att jobba med expresspassen har varit en drivkraft i det. Förköpsbiljetter och liknande bidrar till både mervärde och effektivisering.

Viktiga KPI:er

– Vi jobbar mycket med andel mot konverteringsgrad. Annars är det gästnöjdhet som är viktigast.

Liseberg casebild 2

Varför föll valet på Norce och Ticket Commerce?

Liseberg kom i kontakt med Norce i sökandet efter en samarbetspartner som kunde öka försäljningen och förbättra flexibiliteten.

När jag började på Liseberg satte jag direkt igång med att leta efter system och en samarbetspartner som bättre kunde optimera e-handeln. Vi hittade Norce, och tack vare deras andra kunder inom samma bransch såg vi dem som ett starkt alternativ. Det ledde till att vi signade, och sedan dess har utvecklingen rullat på.

Ticket Commerces roll för att minska köer

– Allt handlar om att underlätta för alla inblandade. Det blir enklare även för de som köper på plats, eftersom köerna minskar tack vare digitala köp.

Lösningar

Med den nya plattform ökade konverteringen och den digitala biljettförsäljning förenklades. Förutom det har Norce bidragit med strategisk kunskap som fört den digitala dialogen framåt.

– I samarbetet med front-end så har det funnits en bra dialog. I utvecklingsprocesserna så har vi alltid Norce med i diskussionen; alltid med bra respons. Norce bidrar med intressanta tankebanor och för diskussionen framåt. En bra stick-in-partner. Det gäller även våra affärsmål. Där får vi alltid väldigt bra respons.


Funktioner som uppskattas extra mycket

– Vårt fokus ligger på lösningar genom sms-biljetter. Så de är förstås uppskattade till 100%. Expresspasshanteringen är också viktig, smidigheten i att digitalt kunna styra kunder är värdefull.

Lär dig mer om Ticket Commerce

Norce Ticket Commerce är en dynamisk plattform och ett API-check out leveranssystem utvecklat för nöjesparksindustrin för att stödja funktioner som entrébiljetter, attraktionskort och årskort. Med plattformen ställs höga krav på time to market och budget.

Flexibel front-end för alla webbplattformar

Plattformens front-end är komplett respons och utformad med full flexibilitet oberoende av ditt val av webbplattform. Den kan dessutom byggas som en fullservicelösning eller som Headless i din nuvarande webb.

Smidiga integrationer med tredjeparter och moderna API:er

Plattformen är integrerad med både Klarna och Dibs för säkra och effektiva betalningar och stöder även externa order. Ticket Commerce stöder även fullt integrering till både webb- och mobilappar.

 

Det här ingår i Ticket Commerce

 • Norce Cloud drift och hosting
 • Öppna API:er för integration med externa system
 • Webbaserat administrationsverktyg
 • Fria uppdateringar och nya utgåvor kontinuerligt
 • Snabb time to market med utbildning och projektledning
 • Gratis telefon- och e-mail-support sju dagar i veckan, samt jour dygnet runt
 • Affärsutveckling för att öka trafiken och omvandlingen
 • Unifierad front-end och delade tekniska lösningar med ledande aktörer inom besöksnäring som Parks & Resorts och Liseberg