pressrelease

Bättre flöde och kundnärvaro för Torshov Sport efter plattformsbyte

Norska sportleverantören Torshov Sport beslutade att satsa på bättre funktionalitet genom ett plattformsbyte till Jetshop. Efter en lyckad B2C-lansering i början av året ser nu företaget en successivt ökande orderingång. Samtidigt fungerar flödena och kundnärvaron mycket smidigare, och fas två med B2B-kanal och nytänkande personalisering står även för dörren.

torshov-monthly

I takt med mindre fysisk handel och coronanedstängning lanserade Torshov Sport sin nya webbutik. Med ny och modern teknik från Jetshop var de väl rustade för att möta den ökade efterfrågan och upplevde en omsättningsökning på hela 70% och en konverteringsökning på 10%.

Det var i mars förra året som marknadsföringsteamet på Torshov Sport bestämde sig för att hitta nya vägar för sin e-handel. Efter en djupgående förstudieprocess lyftes Jetshop fram som starkaste alternativet – både som plattform och partner.

– Det handlar om att vara bättre rustad för ökad konkurrens, inte minst när det kommer till större spelare som expanderar till flera marknader. Efter sommaren startade vi ett förstudieprojekt för att titta närmare på vilka integrationer som passade oss bäst. Vi märkte ganska snart att Jetshop var det klart mest anpassade valet för oss, säger Kaja Garden, driftschef på Torshov.

Det var SaaS-lösningen Jetshop Commerce som Torshov Sport valde att investera i. Det innebar att de kunde börja anpassa sin front end smidigt efter egna behov och samtidigt säkra de kopplingar och integrationer som krävs för en framgångsrik e-handel.

– Vi upplever att vi har ett stort handlingsrum med plattformen, som vi ser fram emot att anpassa till vårt koncept. Med så många möjligheter måste vi prioritera det som är viktigt för oss. Det är tryggt att Jetshop under hela processen har varit framåtblickande och visat på både engagemang och skicklighet, säger Ole Petter Bømark, e-handelsansvarig på Torshov Sport.

Hela den nya lanseringen har delats in i två faser. Den första B2C-lanseringen är klar, och nu står ytterligare funktionalitet för dörren. Bland annat kommer personalisering, en B2B-kanal och ”min sida”-funktionalitet att implementeras. En stor andel av produkterna som Torshovs Sport säljer personaliseras genom tryck av logo och initialer.

– Fas 1 har gått i stort sett helt friktionsfritt. I fas 2 fokuserar vi på konceptutveckling och konkretisera vad Torshov Sport verkligen handlar om – nämligen klubb och klubbmedlemmar. Ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Kaja Garden.